linkedin

Açık Kaynak Yazılım

Açık kaynak kodlu yazılımlar, teknolojik ilerlemenin ve topluluk işbirliğinin önemli bir parçasıdır. Açık kaynak, teknolojik ilerlemenin merkezinde yer almaktadır. İşbirliğine dayalı bu yaklaşım, sürdürülebilir ve inovatif çözümlerin de yolunu açmaktadır.

Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Geleceği ve GLOBALNET'in Vizyonu

GLOBALNET olarak, açık kaynak kodlu yazılımların ve teknolojilerin geliştirilmesine liderlik etme hedefiyle, daha açık, işbirliğine dayalı ve yenilikçi bir teknolojik geleceği destekliyoruz. Bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmekte, iş ortaklarımızla ar-ge faaliyetleri yürütmekte, açık kaynak kodlu yazılımlar ve teknolojiler üzerinde çalışmalar yapmakta ve müşterilerimize en yeni ve en etkili çözümleri sunmayı hedeflemekteyiz.

Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Gücü ve GLOBALNET'in Katkıları

Açık kaynak kodlu yazılımlar, kodun herkese açık olması ve topluluk tarafından sürekli geliştirilmesi ilkesine dayanır. Bu, inovasyonu hızlandırır, esneklik sağlar ve çok çeşitli uygulama alanlarında özelleştirilmiş çözümler üretir. GLOBALNET olarak, açık kaynak kodlu yazılımların ve teknolojilerin bu benzersiz avantajlarından yararlanarak sektöre bir çok seviyede katkılarda bulunmayı hedefliyoruz.

Açık Kaynak Yazılım Uygulama Alanları

İşletim Sistemleri: Linux gibi popüler açık kaynak işletim sistemlerinin geliştirilmesi ve özelleştirilmesi.

Veritabanı Yönetimi: MySQL, PostgreSQL gibi açık kaynaklı veritabanı sistemlerinin entegrasyonu ve geliştirilmesi.

Web Geliştirme: WordPress, Joomla, Drupal gibi içerik yönetim sistemlerinin yanı sıra, React, Angular, Vue.js gibi açık kaynaklı çerçevelerin kullanımı.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi: TensorFlow, PyTorch gibi araçların kullanılması ve geliştirilmesi.

Açık Kaynak Yazılım Çözümleri

Özelleştirilmiş Açık Kaynak Uygulamaları: İşletmelerin spesifik ihtiyaçlarına yönelik açık kaynak yazılımların özelleştirilmesi ve entegrasyonu.

Topluluk İşbirliği: Açık kaynak projelerine aktif katkıda bulunma ve topluluğun bir parçası olma.

Eğitim ve Danışmanlık: Açık kaynak teknolojilerinin etkili bir şekilde nasıl kullanılacağına dair eğitim ve danışmanlık hizmetleri.

Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanılması ve Açık Kaynak Göçü

Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı ve Açık Kayank Kodlu uygulamalara geçiş sürecinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanıp yayınlanan genelge çerçevesinde GLOBALNET olarak bu geçiş sürecini destekliyor, hem devletimize destek olmak hem de sektörde var olan bir şirket olarak muhtelif katkılarda bulunmayı hedefliyoruz.

Bu süreçte Yerli Yazılım Sektörümüzde üretken firmalarımızın rolü önemli. Aynı zamanda dış kaynaklı yazılım üreticileri ile işbilrliği ve mülkiyeti yerli şirketlerimizde olacak şekilde ortak projeler geliştirilmesi de mümkün. Şirket olarak açık kaynak ekosistem paydaşlarıyla işbirliğine açığız.

Sadece Kamunun kullanmasından öte ülkemiz içerisinde tüm sektörlerde de açık kaynak kodlu yazılımların varlığının artırılması, açık kaynak dünyasında yerli yazılım sektörü olarak rol alarak yeni fırsatlar yaratılması ve dışa açılımda da önemli fırsatlar da sözkonusudur.

Ülkemiz adına önem verdiğimiz kamuda açık kaynak yazılımlarına geçiş sürecinde açık kaynak kodlu yazılımların geliştirilmesi, ticarileştirilmesi, danışmanlık, eğitim, teknik dostek konularında GLOBALNET olarak elimizden geldiğince destek olmak üzere hazırız.

Kamunun Açık Kaynak Kodlu Yazılımlara Geçiş Yol Haritası

Kamu kurumlarının açık kaynak kodlu yazılımlara geçişin daha verimli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmesi için geniş bir çerçeve içerisinde dikkatli planlama ve uygulama gerektirmektedir.

Bu yol haritası, kamunun açık kaynak kodlu yazılımlara geçiş sürecinde temel adımları ve dikkat edilmesi gereken noktaları içermektedir. Ancak her kurumun özgül ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre bu adımların detaylandırılması ve özelleştirilmesi gerekmektedir. GLOBALNET olarak bu süreçte danışmanlık, eğitim, uygulama ve destek hizmetleri sunarak kamunun bu geçişi sorunsuz ve etkili bir şekilde gerçekleştirmesine katkıda bulunabiliriz.

Durum Analizi ve Mevcut Altyapının Değerlendirilmesi

Mevcut IT altyapısı, kullanılan yazılımlar, lisans maliyetleri ve süreçlerin tam bir analizi. Açık kaynak alternatiflerinin belirlenmesi.

Stratejik Planlama

Açık kaynak kodlu yazılımların benimsenmesi için genel bir strateji oluşturma. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi.

Eğitim ve Farkındalık

İlgili personelin açık kaynak kodlu yazılımlar ve teknolojiler hakkında eğitilmesi. Farkındalık artırma seminerleri ve atölye çalışmalarının düzenlenmesi.

Deneme ve Test Süreçleri

Seçilen açık kaynak yazılımların pilot uygulamalarla test edilmesi. Geri dönüşlerin toplanması ve değerlendirilmesi.

Uygulama ve Entegrasyon

Başarılı pilot uygulamalarının geniş çaplı olarak hayata geçirilmesi. Mevcut sistemlerle entegrasyonun sağlanması.

Destek ve Sürekli İyileştirme

Açık kaynak yazılımların sürekli güncellenmesi ve iyileştirilmesi. Kullanıcı geri dönüşlerine dayalı olarak sistemlerin optimize edilmesi.

Toplulukla İşbirliği ve Katkı

Ulusal ve uluslararası açık kaynak topluluklarıyla işbirliği yapma. Kamu tarafından geliştirilen veya özelleştirilen açık kaynak kodlu yazılımların toplulukla paylaşılması.

Sürekli Değerlendirme ve Raporlama

Geçiş sürecinin düzenli olarak değerlendirilmesi. Başarılar, zorluklar ve öğrenilen derslerin raporlanması.

Güvenlik ve Uyum

Açık kaynak yazılımların güvenlik protokollerine uygun şekilde uygulanması. Yerel ve uluslararası düzenlemelere uyumun sağlanması.

Yenilikçi Çözümler ve Teknolojik Takip

Açık kaynak dünyasındaki yeniliklerin ve gelişmelerin yakından takip edilmesi. Yenilikçi çözümlerin ve teknolojilerin entegrasyonu.

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.