linkedin
Globalnet
TRABİS Döneminde Kısaltmalar ve Tanımlar

TRABİS Döneminde Kısaltmalar ve Tanımlar

TRABİS Döneminde Kısaltmalar ve Tanımlar, 07/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı resmi gazete’ de yayımlanan “internet alan adları yönetmeliği” ile tanımı yapılan “.tr ağ bilgi sistemi” bu sistem, bundan böyle .tr uzantılı alan adı sistemini ve buna ait merkezi veri tabanının işletilmesini, alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasını sağlayacaktır.

1991 yılından beri ODTÜ (Nic.TR) tarafından yürütülen .tr alan adları yönetiminin BTK (TRABİS)’ya devrinin Ocak 2022 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Nic.TR döneminde en çok işlem yapılan ve belgeli tahsis edilen com.tr, net.tr ve org.tr uzantılı alan adlarının tahsisi, TRABİS ile “belgesiz” ve “ilk gelen alır” prensibine uygun şekilde yapılacaktır.

Bu değişiklikler ile beraber, farklı kısaltmalar ve tanımlar kullanılacaktır.

TRABİS Döneminde Kısaltmalar ve Tanımlar

BTK ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu )

Türkiye’nin ilk sektörel düzenleyici kurumudur. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurumdur.

TAKAL ( Tahsise Kapalı Adlar Listesi )

Mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle kayıt otoritesi tarafından tahsisine izin verilmeyen alan adları listesidir.

İAAS ( İnternet Alan Adı Sahibi )

Alan adı sahibini tanımlamak için kullanılan kavramdır.

Kamu düzenine, mevzuata, ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle kayıt otoritesi tarafından tahsisine izin verilmeyen alan adları listesidir.

‘’.tr’’ Ağ Bilgi Sistemi (TRABİS): “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veri tabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistemdir.

BTK, gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmaya, mevzuatlar çerçevesinde Kayıt Kuruluşları ve UÇHS’leri denetleme, faaliyetlerine son verme ve idari yaptırımları uygulamaya yetkilidir.

İAA  ( İnternet Alan Adı )

İnternet alan adları, internet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol adresini tanımlayan ad olarak tanımlanır. Alan adı, web sitesinin İnternet’teki adı ve adresidir.

KK ( Kayıt Kuruluşu )

Alan adlarıyla ilgili işlemlerin yapılmasına aracılık eden taraftır. (Başvuru, yenileme, iptal vb.)

TAKIL ( Tahsise Kısıtlı Alan Adı Listesi )

Çeşitli sebeplerle (tarihi, kültürel özellikte veya halka mal olmuş değerler vb.) kayıt otoritesi tarafından tahsisi kısıtlanmış ve başvuru sırasında belge talep edilecek alan adları listesidir.

Tahsisi kısıtlı adlar listesine alınan alan adları için yapılan başvurularda, başvurunun uygunluğu Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir. Tahsisi kısıtlı adlar listesine alınan alan adının tahsisinin uygun taraflara yapılmadığı tespit edilirse alan adı ilgili taraflar bilgilendirilerek iptal edilir.

Tahsise kapalı adlar listesine alınacak ve bu listeden çıkarılacak alan adları Kurum tarafından, gerekli görülmesi halinde konuyla ilgili uzmanların görüşüne de başvurularak belirlenir.

 UÇHS ( Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcısı )

İnternet alan adları ile ilgili uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesine, uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcıların belirlenmesine ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Alan adları ile ilgili ihtilaflar alternatif olarak UÇHS’ler tarafından işletilen uyuşmazlık çözüm mekanizması vasıtasıyla çözülür.

Alan Adı Tahsisi

Alan tahsis işlemi iki şekilde yapılacaktır.

1-Belgeli Alan Adı Tahsisi: ilan edilecek belgenin sunulması ile gerçekleştirilecektir.

Tüm belgeler ve başvurular TRABİS tarafından değerlendirilecektir. Kayıt Kuruluşları, belge ve başvuru değerlendirme süreçlerinde yetkili değildir.

Alan adı en az bir (1) , en fazla beş yıl (5) süre için tahsis edilebilir.

2- Belgesiz Alan Adı Tahsisi: “ilk gelen alır” kuralına göre yapılacaktır. İlk gelenin tespitinde, alan adı başvurusunun TRABİS’e ulaştığı zaman kaydı esas alınacaktır.

Alan adı başvurusu

Alan adına sahip olmak üzere gerçek veya tüzel kişiler başvurabilirler. Birden fazla alan adı için başvuruda bulunulabilir. Kişiler başvuru için Kurumun İnternet sitesinde yer alan KK’lardan birini tercih ederler. Kişiler, tercih ettikleri KK’nın İnternet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuru formunun tam ve doğru olarak doldurulmaması halinde alan adı başvurusu kabul edilmez. KK, alan adı başvuru talebini almasını müteakip TRABİS üzerinden gerekli işlemleri yapar.

Yenileme

KK, alan adının tahsis süresinin bitmesine asgari üç ay kala alan adı sahibini asgari elektronik posta yoluyla bilgilendirir ve alan adı sahibinden yenileme işlemini gerçekleştirmesini talep eder.

Sahip olduğu alan adının tahsisini yenilemek isteyen kişi alan adının tahsisini yenilemek üzere bu ilgili hükümler çerçevesinde başvuruda bulunur. Bu talep doğrultusunda KK’nın TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlamasını ve yenileme ücretini ödemesini müteakip alan adı tahsisi yenilenir. Tahsis süresinin sonuna kadar yenileme işlemi tamamlanmayan alan adının kullanımı iki ay süre ile durdurulur. Bu süre içinde alan adı sahibinin başvurusu üzerine alan adı tahsis işlemi yenilenir. Aksi halde alan adı yeniden tahsise açılır.

Feragat

Kendisine tahsisli alan adını tahsis süresi bitmeden kullanmaya son vermek isteyen alan adı sahibi, alan adından feragat edebilir. Alan adı sahibi hizmet almakta olduğu KK’ya ait İnternet sitesinde yer alan ilgili formu tam ve doğru olarak doldurarak feragat talebini iletir. KK’nın TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlamasını müteakip feragat talebinin gereği yapılır. Alan adından feragat edilmesi halinde ücret iade edilmez.

Satış ve Devir

Alan adları satılabilir veya devredilebilir.

Satış veya devir işleminin gerçekleşmesi için hizmet alınan KK’nın İnternet sitesinde yer alan ilgili formun tam ve doğru olarak doldurulması gerekir. KK’nın, TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlaması halinde alan adının satışı veya devir işlemi doğrultusunda ilgili alan adı sahibi değişikliği gerçekleştirilir.

TRABIS .TR ALAN ADI HİZMETLERİ

.TR ALAN ADI HİZMETLERİNDE GLOBALNET ‘i tercih edin, alan adınız GÜVENDE olsun.

Hemen şimdi globalnet.com.tr/iletişim sayfamıza gidip bize ulaşın.

GLOBALNET ‘i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

TRABİS .TR Alan Adı Nedir, nasıl alınır, nereden alınır? konularında sitemizdeki makalelerimizi inceleyerek bilgi alabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

Tarakçıoğlu Forklift Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Dolandırıcılara Karşı Uyarı: Google Adı Altında Yapılan Telefon, Sms, E-posta Dolandırıcılığına Dikkat!

Bitrix24 Yenilikler, Yeni Güncellemeler

HİSAR Turizm Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

AYSAN HUKUK BÜROSU Web Sitesi Yayında!

WordPress Nedir ve Neden Tercih Edilmeli?

İstanbul İstif Makinaları Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

DOMAIN FIRSATLARI ! Satılık ya da Kiralık Alan Adları

İş İlanı : CRM Yazılım Destek, Eğitim Uzmanları

Globalnet

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.