linkedin

GLOBALNET ile GÜVENdesiniz.

Turquality Nedir? Turquality Hedefleri Nelerdir ?

Turquality Nedir? Turquality Hedefleri Nelerdir ?

Turquality dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayan bir destek sistemi oluşturmak temel hedeftir.

İhracat Teşvikleri arasında yer alan en önemli teşvik, TURQUALITY teşviğidir. TURQUALITY desteği, Ekonomi Bakanlığı tarafından, 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında verilmektedir.

Turquality Hedefleri Nelerdir ?

 • 10 yılda 10 Dünya markası yaratmak
 • Güçlü global Türk markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
 • Güçlü Türk markaları geliştirerek “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmek
 • Türk firmalarının marka bilincini artırmak
 • Seçilmiş marka potansiyeli taşıyan firmalara destek olmak
 • Seçilmiş Türk markaları için bir “kuluçka merkezi” ve katalizör olmak.

TURQUALITY şartları nelerdir?

Turquality’nin Ön Koşulları

Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması ilk ön koşulu oluşturmaktadır. Yurt dışında, ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde aynı markanın tescil edilmiş olması ikinci ön koşulu oluşturmaktadır.

TURQUALITY raporu nedir?

Turquality dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programıdır. Turquality programına kabul edilen firmalara Ekonomi Bakanlığı geniş kapsamlı destekler verir. TURQUALITY teşviki İhracat Teşvikleri arasında yer alan en üst teşviktir.

TURQUALITY desteği ne kadar?

Destek Oranı %50, Destek Süresi 5 yıl + Yeni Hedef Pazarlarda ilave 5’er yıldır. 800.000,00 TL. Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar ile İstihdam giderleri sadece ilk 5 yılda destek kapsamındadır.

Turquality Firma İnceleme Kriterleri Nelerdir  ?

Turquality desteğinin bir oyuna değil, şirketin kendisine verilmesi gerekir. Bir oyun 1 sene sonra gelir getirmeyi bırakabilir. Bu durumda şirket diğer oyunlarını dünyaya açmaya çalışır.

1. Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

Oyun şirketlerinin stratejik hedefleri içeren bir dokuman oluşturması beklenebilir. Bu dokümanda:

 • Vizyon, misyon ve temel değerler
 • Stratejik Hedefler
 • Yurt dışı pazarları belirleme ( Ülke ülke değil ama bölge şeklinde olabilir. Örneğin Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Güney Doğu Asya, Uzak Doğu, Çin vb.)
 • Performans Ölçüm kriterleri ( ilgili oyunun hedeflenen pazarda büyümesi ile ilgili gerekli göstergeler)

2. Finansal Performans

Şirketin geçmiş performans tabloları talep edilir. Bu tablolara istinaden belli kriterler konulabilir. Örneğin son 3 yıl ihracat ortalaması 1M Dolar ve üzeri olan şirketler gibi. Ayrıca dünyaya yayılımı görmek için farklı ülkelerde satış miktarları da istenebilir.

Mali tablolar, Bilanço, gelir tablosu, firmanın büyüme hızı vb.

3. Marka Yönetimi ve Performansı

Bu kriteri şirket bazlı olarak güncellenmesi gerekmektedir. Şirketin tek bir oyunu değil birden fazla oyunu için bu desteklerden faydalanması gerekir. Henüz piyasaya sürülmemiş oyunu dahi faydalanabilmelidir.

Aşağıdaki başlıklar incelenebilir:

 • Firmanın oyunlarının pazara giriş stratejileri
 • Rakip şirketlerin oyunlarına ilişkin yapılan araştırmaların raporları
 • Geliştirilen oyunların pazar değeri ve ilgili pazar büyüklüğü
 • İlgili pazarın büyüklüğünü gösterir rapor
 • Pazarlama planının marka değerini nasıl desteklediğini gösteren doküman (pazarlama planı)
 • Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda şirketin geçmiş oyunlarının performansı (indirilme sayısı, aktif oyuncu sayısı, müşteri yaşam boyu değeri vb.)
 • Çalışanların firma memnuniyet düzeyi
 • Geçmişte yapılan pazarlama çalışmaların sonuçları
 • Şirket Geçmiş Performansı Bilgileri

Şirketin geçmişten bugüne satış ve ihracat raporları toplanacak. Marka Marka veri toplanmasına gerek yoktur.

Burada şirketin girmeyi hedeflediği bölgelerdeki geçmiş oyunlarının performansları detaylı istenebilir.

4. Yeni Ürün Tasarım ve Geliştirme

Tedarik zincir yönetimi ile bu madde bir araya getirilebilir. Test edilecek oyunları bu bölgede değerlendirebiliriz.

 1. Oyun prototip geliştirme dokümanları
 2. Oyun geliştirme sürecine ilişkin prosedürler
 3. Ürün tasarımı, geliştirmesi ve testine yönelik prosedürler
 4. Ürün geliştirme süreçlerinde yer alan ekiplerin organizasyon şeması
 5. Bu süreçlerde dışarıdan hizmet alınıyor ise ilgili süreçler
 6. Sektöre ilişkin veritabanları ve pazar araştırması ile ilgili sitelere üyelikler
 7. Yeni ürün geliştirme sürecinde yer alan personellerle ilgili detaylı bilgiler
 8. Marka tescili alınan oyunların listesi
 9. Son 3 yıla ait ar-ge ve ür-ge harcamaları

5. Pazarlama ve Satış

Bu bölümde yine oyunun değil şirketin pazarlama ve satış stratejileri ile ilgili bilgiler alınacaktır. Eğer şirket bir yayıncı ile çalışıyorsa ilgili dokümanlar yayıncıdan alınabilir.

 • Pazarlama ve satış ile ilgili süreçler
 • Pazarlama stratejisi
 • Fiyatlandırma teknikleri
 • Müşteri verilerini analiz eden ekip hakkında bilgi
 • Müşteri ve rakip verilerini analiz eden yazılımlar
 • Müşteri memnuniyet çalışmaları (playstore puanları ve yorumları vb.)
 • Pazar araştırmaları çalışmaları
 • Rakip ürün analizi
 • Pazarlama ekibinin performans takibi (kullanıcı başına maliyet, müşteri yaşam boyu değeri, indirilme sayıları vb.)
 • Pazarlama ekibi hakkında bilgi (kişi sayısı vb.)
 • Geçmiş pazarlama harcamalar

6.  Tedarik Zinciri Yönetimi

 Bu bölüm oyun sektörü için uygun değildir.

7.  Yönetişim

Bu bölüm hızlı büyüyen oyun sektörü için uygun değildir. Yönetim kurulu üyeleri, özgeçmişleri ve görev tanımları istenebilir.

8.  Bilgi Sistemleri

Bilgi sistemler ve network zaten oyun şirketlerinin ilk aşamada çözmüş oldukları problemlerdir. Bu noktada ek olarak aşağıdakiler istenebilir:

 • Network ve veri tabanı için çalışan ekip hakkında bilgi
 • Veri ve network güvenliği hakkında yapılan çalışmalar
 • Firma içi proje ve ürün geliştirmede kullanılan yazılımlar
 • Raporlama için kullanılan yazılımlar 

9.   Dijitalleşme

Oyun şirketleri yapıları gereği dijitalleşmek zorundadırlar. Sektör pandemi boyunca %100 uzaktan yönetilmiştir.

10. İnsan Kaynakları

Oyun sektörü için yetişmiş insan kaynağı çok önemlidir. Bu anlamda aşağıdaki başlıklarda bilgi talep edilebilir.

 • Organizasyon şeması
 • İnsan kaynakları stratejisi ve vizyonu
 • Çalışan memnuniyetinin ölçümü
 • İşe alma prosedürleri
 • Görev tanımları
 • Oryantasyon programları
 • Çalışan performans takibi
 • İç iletişim dokümanları

 

 

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

Özel Fırsatlar

Sigorta Acenteleri İçin Kurumsal E-posta Zorunluluğu

Hisar Hospital Intercontinental Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Bitrix24 CRM İle Dijitalleşme Sürecinizi Hızlandırın: Özel İndirim Fırsatı

Bitrix24 CRM Nedir?

SEM Nedir?

TÜMAD Madencilik Web Sitesi Yayına Alındı

Blockchain Nedir?

KOZA Halı Bitrix24 CRM çözümleri ve uygulama yazılımları konusunda GLOBALNET’i tercih etti.

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.