linkedin
E- Turquality (Bilişim Yıldızları) Programı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlandı

E- Turquality (Bilişim Yıldızları) Programı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlandı

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslaarasılaşması ve E- Turquality ( Bilişim Yıldızları ) Programı Hakkında Cumhurbaşkanı kararı 20 Nisan 2022 tarihli ve 31815 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projeleri, teknoloji hizmet ürünleri üreten şirketlerin Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen işbirliği kuruluşları vasıtasıyla ihracata hazırlanmaları ve proje kapsamında hedeflenen ülkeye/ülkelere ihracat yapabilmeleri amacıyla 2 yıl süre ile yürütülecektir. Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projeleri çerçevesinde;

 • Şirketlere bire bir mentrluk hizmeti,
 • Eğitim ve danışmanlık,
 • Pazarlama, tanıtım ve reklam,
 • Test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer ekipman kiralama,
 • Hedef ülkeye yönelik yurt dışı pazarlama faaliyeti ve alım heyeti,

giderleri desteklenecektir.

Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projelerinin organizasyonunu yapmak ve/veya proje katılımcısı firmalara ihracata hazırlanmalarına yönelik danışmanlık vermek üzere Bakanlıkça uygun görülen işbirliği kuruluşları tarafından istihdam edilen/hizmet sözleşmesi ihdas edilen aynı anda en fazla 2 mentor veya personelin brüt istihdam giderleri desteklenecektir.

Üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen giderler proje süresince % 70 oranında ve proje başına 4.800.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri % 60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenecektir. Bu destekten en fazla 5 yıl süreyle yararlanılabilir.

Şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen aynı anda en fazla 5 adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 300.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yeni mezun mühendis istihdamının teşvik edilmesine yönelik olarak, bu madde kapsamında son 1 yıl içerisinde üniversitelerin belirli mühendislik bölümlerinden mezun olan kişilerin istihdam edilmesi halinde yukarıda belirtilen destek oranı % 60 olarak uygulanacaktır.

Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak kiralayacakları test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve Genelgede belirtilen diğer teçhizat giderleri yıllık % 50 oranında ve 600.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Desteğin Kapsamı

Karar, Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarına sunulan destekleri kapsamaktadır.

Destekler:

 • İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri
 • Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projelerinin Desteklenmesi
 • Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği
 • Rapor ve veri analizi desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Yurt dışı arama desteği
 • Hizmet pazarlamaya yönelik e-ticaret site ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara bireysel üyelik desteği
 • Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirme desteği
 • Kiralama desteği
 • Pazara giriş desteği
 • Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi desteği
 • Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri
 • Reklam tanıtım ve pazarlama desteği
 • Ürün yerleştirme desteği

Komisyon desteği

 • Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği
 • Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım desteği
 • Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği
 • Yurt dışı fuar/kongre/konferans/yarışma/eğitim organizasyonlarının desteklenmesi
 • Sektörel ticaret ve alım heyetleri destekleri
 • Yurt dışı birim desteği
 • Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi desteği

Destek Oranları ve Süresi

 • Destek türüne göre %50 ile %80 arasında destek sağlanmaktadır.
 • Destek süreleri 5 yıldır.

Başvuru Esasları

Destek başvuruları kapsamında ibraz edilecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, Ticaret Müşavirliği veya Ateşeliği onayına ya da incelemesine tabi belge ve faaliyet, onaya tabi destek unsurları ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar Genelge ile düzenlenir.

Ödeme Esasları

Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen şirket ve işbirliği kuruluşu ile ödeme miktarlarını TCMB’ye bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, TCMB ödemeyi öncelikle yapar.

Kararın tamamı için tıklayınız.

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

E- Turquality (Bilişim Yıldızları) Programı

 • Program Kapsamına Alınma
 • Programın Yürütülmesi
 • Stratejik iş planı desteği
 • Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil-koruma ve alım desteği
 • Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, platform geliştirme desteği
 • Kiralama desteği
 • Pazara giriş desteği
 • Rapor ve veri analizi desteği
 • Belgelendirme desteği
 • Yurt dışı arama ve test desteği
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği
 • Ürün yerleştirme desteği
 • Danışmanlık desteği
 • Komisyon desteği
 • Yurt dışı ihale desteği
 • Yıldız Teknolojileri Ofis desteği
 • Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi desteği
 • Veri merkezi desteği
 • Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği
 • Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım desteği
 • Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği
 • Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/aracılık platformu alımına yönelik danışmanlık desteği
 • E-Turquality (Bilişim Yıldızları) Programının kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

İstanbul İstif Makinaları Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

DOMAIN FIRSATLARI ! Satılık ya da Kiralık Alan Adları

İş İlanı : CRM Yazılım Destek, Eğitim Uzmanları

Low-code / No-code Uygulama Geliştirme Nedir?

idefix Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Dijital Çağda İş Süreçlerinin Dönüşümü: Temel Teknolojiler ve Araçlar

.tr Uzantılı Alan Adı Başvuruları

Ankara E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı

Sigorta Acentelerine Özel Kurumsal E-Posta, Web Sitesi Hizmetleri

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.