linkedin
Globalnet
İnternetine Sahip Çık…!

İnternetine Sahip Çık…!

İnternetine Sahip Çık … İnternet Yaşamdır.

Türkiye İnterneti üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İkinci defa tepki yasaları çıkartılıyor. İnterneti ve temsil ettiği değişimi anlamayan siyasal kadrolar, bürokrasi ve hukuk sistemi, internetin gelişmesini engelleyecek düzenlemeleri yapmak üzereler. Ölçüsüz bir şekilde abartılan çocuk pornosu, ve bilişim suçlarını bahanesiyle, interneti zapurapt altına almaya, sansürlemeye yönelik çabalar gündemde. Bu düzenlemeler, esas olarak özel sektör ve Sivil toplum örgütlerinin katılımı dışında hazırlanmakta ve ülkenin ekonomik gelişmesi, demokrasisin gelişmesine zarar verecektir. İnternetde istenmeyen bir kuş bile uçmasın felsefesine dayanan bu düzenlemeler, fikir özgürlüğüne, bireysel özgürlüklere önem veren, modern dünyanın bir parçası olmak isteyen, ve Avrupa Birliğine girmek isteyen bir ülke imajiyla ters düşmektedir.

Youtube’un mahkeme kararıyla kapatılması ülkemizde intenreti bekleyen tehlikeleri gözönüne seren talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu interneti yasaklamakla kitap toplatma, gazete/dergi yasaklamayı eşdeğer gören, internetin getirdiği değişimi kavramamanın bir tezahürüdür. Youtobe yasaklanarak, söz konusu videoyu üretenler ve youtube değil, türk halkı cezalandırılmaktadır. Youtube’da …

İnternet, insanlığın, yeni toplum biçimi olan Bilgi Toplumuna geçişin, olmazsa olmaz, temel aracıdır. Bilgi toplumu; bilim, teknoloji, ar-ge ve inovasyonun temel zenginlik kaynağı olduğu, bilginin bir üretim faktörü olduğu, ülkelerin ana zenginliğinin yetişmiş insanlarının beynindeki bilgi olduğu toplumdur. Bilgi Toplumu yolunda, birey üretici ve tüketici olarak önem kazanmakta, bağımsız düşünebilen, yaratıcı bireyler öne çıkmaktadır.

İnternet topluma bir araçlar silsilesi içinde, kendini geliştirme, iş yapma, fikir üretme, ticaret yapma, eğitim alma, sosyalleşme, eğlenme, çalışma, bilgi alma, bilgi verme ortamı sunmaktadır. İnternet modern insanın hayatına köklü olarak girmiş, telefon, elektrik, trafik gibi hayatın doğal bir parçası haline gelmiştir. İnternet zaman ve mekan farkının etkisini ortadan kaldıran bir eşitleyicidir.

İnternet yurttaşların kolayca bir araya gelebildikleri, görüşlerini belirtikleri, katılımcı demokrasinin bir parçası, fikir ve ifade özgürlüğünün hayata geçtiği bir ortamdır. İnterneti kısıtlayarak, demokrasiyi köreltirsiniz.

İnternet çok uluslu, dağıtık, belirli sahibin olmadığı bir yapıda gelişmektedir. İnternet teknolojileri sürekli gelişen, kaygan bir zemindir. Uluslar arası iş birliği mekanizmaları henüz yeterince gelişmemiştir. Bu özellikler, çözümü pek kolay olmayan sorunlar sorunlar ortaya çıkartmıştır. Sansürcü birkaç ülke dışında tüm dünya, internetle ilgili düzenlemeleri özel sektör ve sivil toplumla birlikte, katılımcı ve saydam bir süreç içinde, çok dikkatli ve asgari düzeyde yapmaktadır. Şu anda gündemde olan düzenlemeler büyük ölçüde kapalı kapılar altında yapılmıştır.

Türkiye İnterneti sancılı 14 yıl geçirdi. İnternete sahip çıkacak, gelişmesi ve toplumsal yarar üretmesi için tüm ülkedeki çabaları koordine edecek, katılımcı yapılar kurulmadı. Serbest ve rekabetçi bir internet sektörü oluşmadı. Ancak son yıllarda, okulları internete bağlama, e-devlet ve bilgi toplumu yolunda olumlu ama yetersiz adımlar atıldı.

Biz sivil toplum kuruluşları olarak İnternete Sahip Çıkıyoruz!. Yapılmaya çalışılan düzenlemelerin esas olarak sansürcü, birey ve demokrasi karşıtı olduğunu düşünüyoruz. Bu düzenlemelerin bu haliyle, sıradan vatandaşa, internete sektörüne ve Türkiye’ye zarar vereceğini düşünüyoruz. Biz halkımıza İnterneti anlatmaya devam edeceğiz. Bu düzenlemelerin bu haliyle yasalaşmaması için demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.

Biz yönetişim ilkelerine inanıyoruz. Siyasal kadroları ve bürokrasiyi bizimle ve özel sektörle iş birliğine çağırıyoruz. Biz evrensel hukuk ilkeleri içinde, İnternet Hakları Bildirgesi, ve Sibersuçlar deklarasyonu çercevesinde demokratik düzenlemeleri birlikte hayata geçirmeye, öz denetim ve ortak yönetişim yapıları kurmaya hazırız. Saydamlık ve katılımcılık tüm Türkiye’nin yararınadır.

İnternet ülkemizin gelişmesi, dünya ile bütünleşmesi, demokrasinin gelişmesi için geniş olnaklar sunuyor. Tüm yurttaşlarımızı, İnternetine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Çünkü

İnternet Yaşamdır !

BMD – Bilişim Muhabirleri Derneği
DD – Darüşşafakalılar Derneği
INETD – İnternet Teknolojileri Derneği
IPS – Bağımsız IletisimşVakfı
LKD – Linux Kullanıcılari Derneği
TB – Tüketiciler Birliği
TBD – Türkiye Bilişim Derneği
TEDER – Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tuketici Haklari ve Sektorel Arastirma Dernegi
TELKODER – Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
TID – Tüm Internet Derneği
TIEV – Tüm İnternet Evleri Derneği
TKD – Türk Kütüphaneciler Derneği
TUBIDER – Bilişim Sektörü Derneği
TUBISAD – Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği
TURKMIA – Tıp Bilişim Derneği
UNAK – Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
YASAD – Yazılım Sanayicileri Derneği

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

Tarakçıoğlu Forklift Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Dolandırıcılara Karşı Uyarı: Google Adı Altında Yapılan Telefon, Sms, E-posta Dolandırıcılığına Dikkat!

Bitrix24 Yenilikler, Yeni Güncellemeler

HİSAR Turizm Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

AYSAN HUKUK BÜROSU Web Sitesi Yayında!

WordPress Nedir ve Neden Tercih Edilmeli?

İstanbul İstif Makinaları Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

DOMAIN FIRSATLARI ! Satılık ya da Kiralık Alan Adları

İş İlanı : CRM Yazılım Destek, Eğitim Uzmanları

Globalnet

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.