linkedin
Globalnet
MTHS YOL HARİTASI : BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ ve MTHS HİZMETİ

MTHS YOL HARİTASI : BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ ve MTHS HİZMETİ

BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENMİŞ ve AYNI ZAMANDA SPK TARAFINDAN DENETLENEN BAĞIMSIZ DENETİME TABİ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU ve de YAYINLANMIŞ OLAN YÖNETMELİKLERE UYGUN OLARAK İNTERNET SİTELERİNDE BULUNDURMALARI GEREKEN YASAL ZORUNLULUKLARA İLİŞKİN

MTHS (Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı) ‘lardan HİZMETİ ALMALARINA YÖNELİK EN GÜNCEL ” YOL HARİTASI ”

Kendi Web Sitenizde Yasanın Gerektirdiği Şartları Sağlama ve Yasal İçerikleri Bulundurma  : Yönetmelikte belirlenen şartlar doğrultusunda gerek Bağımsız Denetime Tabi Sermaye Şirketlerinin ve gerek ise Bakanlar Kurulu Kararıyla Bağımsız Denetime Tabi Olarak Belirlenmiş Şirketlerin kendi web sitelerini yasaya ve yönetmeliklere uygun hale getirmeleri ve yasal zorunlu içerikleri barındırmalarına yönelik gerek web sitelerinin yeniden özgülenmesi ve gerek ise web sitenizin barındırıldığı ortamın güvenlik, yedekleme ve de ISO 27001 Standartlarına uygun hale getirilmesi gibi ekstra yatırım ve maliyet gerektiren unsurlar bulunmaktadır. Bundan hareketle çoğu büyük firmalar bile kendileri MTHS olmak, uğraşıp ek yatırımlar yapmak yerine direk MTHS’lerden hizmet almayı seçmiş bulunmaktadır.

MTHS – Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı Web Sitesi

31 Mayısta çıkan Yönetmelik ve de 21 Eylülde yapılan değiklik yönetmeliği çerçevesinde bu konulara ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. 31 Mayıstan bu yana bizden süreci yakınen takip etmekte ve bize google üzerinden MTHS yazarak ulaşan firmalara bu konularda aylardır süreç ve yapılması gerekenler hususunda web sitemiz üzerinden ya da telefonla e-maille ulaşanlara sürekli bilgilendirmeler yapmaktayız.

Aşağıda sözkonusu süreçte ihtiyacınız olan bilgiler ve adresleri içeren bir YOL HARİTASI vermekteyiz. Buna göre gerekli çalışmaları yürütebilirsiniz.

GLOBALNET MTHS FAALİYETLERİ AÇIKLAMASI  : GLOBALNET olarak MTHS Faaliyetleri konusunda dileyen Firmalara güncelleme, danışmanlık ya da destek hizmetleri sağlamaktayız.
Ayrıca yeni kurumsal web siteleri tasarım, geliştirme, mevcut web sitenizle ilgili değişiklikler, yazılım geliştirme, alan adı tescili, web hosting, SSL Alan Adı Güvenlik Sertifikası, Özel Google SEO (Arama Motoru Optimizasyonu), Adwords Reklam, İnternet Teknolojileri Destek, Eğitim konularında hizmet sağlamaktayız.

MTHS Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılara Giden YOL HARİTASI 

MTHS (Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı) Servisi : Kendi web sitesinde bulundurma sürecine girmeyen Firmalar için “Tübitak’tan Teknik Rapor almış ve Gümrük Bakanlığınca Onaylı MTHS yani Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılığı Yetkisine Sahip” firmalardan hizmet alınması tarafımızdan önerilmektedir.

MTHS Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı Firmalardan Hizmet Alma  : MTHS Hizmet Sağlayıcı Firma olarak TTR BİLİŞİM HİZMETLERİ Firmasını önermekteyiz. Aşağıdaki iletişim bilgilerinden direk Yetkili Genel Md. Yrd. Kadriye ESKİCİ Hanıma ulaşabilir ve GLOBALNET referansı ile kendileriyle görüşebilir, destek alabilirsiniz. (Dilerseniz bize de danışabilirsiniz..)

BAŞVURU : Başvuru Formunun Doldurup Noter Onaylı olarak iletilmesi gerekmektedir.
Başvuru yapıldıktan sonra, e-imza numarasıyla giriş ve yükleme yapılacak bir hesap bilgisi verilecektir.
Yüklemelerinizi ve Şirket bilgilerinizi girdikten sonra da aşağ Bağımsız Denetime tabi Şirketiniz için bir link verilecektir.
Web Sitenize de “Bilgi Toplumu Hizmetleri” başlığı açılarak bu adrese tarafınızdan linklenmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğe Uygun Yapılmış Örnek Sermaye Şirketleri “Bilgi Toplumu Hizmetleri” Sayfaları için bize ya da TTR Bilişim Hizmetleri Firmasına ulaşabilirsiniz..

MTHS’lere BAŞVURU ÖNCESİ HAZIRLIKLAR ve İŞLEMLER :

E-İMZA          : 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre güvenli elektronik imzaya sahip olmanız gerekmektedir.

e-imza hizmeti veren Firmalar : http://www.e-guven.com , http://www.e-tugra.com.trhttp://www.turktrust.com.tr ,http://www.kamusm.gov.tr
E-GÜVEN        : http://www.e-guven.com/Urunlerimiz.aspx?PageID=2
TÜRK TRUST : https://www.turktrust.com.tr/e-imza-gerekli-belgeler/
E-TUĞRA        : http://www.e-tugra.com.tr/E%C4%B0mza/E%C4%B0mzaAlmak%C4%B0stiyorum/Ba%C5%9FvuruY%C3%B6ntemleri.aspx
TÜBİTAK KAMU SM : http://www.kamusm.gov.tr/urunler/nitelikli_elektronik_sertifika/

E-ZAMAN DAMGASI     : Yasal zorunlu dokümanlar için zaman damgası servisi almanız gerekmektedir. (E-İmza Sertifikası aldığınız firmalardan temin edilebilir)(Zaman Damgası Hakkında TÜBİTAK KAMU SM Resimli Anlatım Sayfası :  http://www.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/kamu_sm_zaman_damgasi_nasil_calisir.jsp

elektronik zaman damgası hizmeti veren Firmalar
E-GÜVEN         : http://www.e-guven.com/Urunlerimiz.aspx?PageID=9
TÜRK TRUST  : https://www.turktrust.com.tr/zaman-damgasi/#
E-TUĞRA         : http://www.e-tugra.com.tr/E%C4%B0mza/Hizmetlerimiz/ZamanDamgas%C4%B1.aspx
TÜBİTAK KAMU SM : http://kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/

MERSİS (*) NUMARASI : Merkezi Sicil Kayıt Sistemi  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/Default.aspx?TabID=108
MERSİS Projesi ile yeni şirket kurulumu, bilgi güncelleme, şirket birleştirme, unvan değişikliği, iflas başvuruları, genel kurul bildirimlerinin yapılması, onaylanması, arşivlenmesi, çeşitli lisans başvuruları, mali destek ve teşvik başvuruları, çalışan SGK kayıtları vergi beyan ve ödemeleri çevrimiçi ortamda yapılabilmektedir. Ayrıca, şirketlerin yaşam süreçleri içinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları veya almaları muhtemel tescil, izin, patent ve belge işlemleri de kapsama dahil edilmesi planlanmaktadır. Bu işlemleri yukarıda belirtilen internet adresinden elektronik ortamda yapılabilmesi için işlem yapacak kişi veya kişilerin (bu kişi gerçek kişi ise kendisinin, şirket ise temsil yetkisine haiz kişilerin) elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir.
(*) Yüksek Planlama Kurulunun 12.07.2006 tarih ve 2006/38/ sayılı kararı ile  28.07.2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,  “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı”nda 56 No’lu eylem olarak yer alan “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi” oluşturulması projesi (sorumlu Gümrük Ticaret Bakanlığı, Servisi Sağlayanlar Ticaret Sicil Müdürlükleri)

ALAN ADI TESCİLİ     : Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilecek şekilde bir yazı ile ilgili kuruluşa başvurmanız gerekmektedir.
“ …… MERSİS Numaralı, ……… A.Ş. Firmamıza ait Resmi İnternet Alan Adı Adresimiz blog.globalnet.com.tr ‘dir. İnternet Alan Adımız 19 Ocak 2005 tarihinde www.nic.tr idaresince tescil edilmiştir. “
“ …… MERSİS Numaralı, ……… A.Ş. Firmamıza ait Resmi İnternet Alan Adı Adresimiz …………………. ‘dir. İnternet Alan Adımız …………….. tarihinde ………….  tescil edilmiştir. “

YASALAR ve YÖNETMELİKLERLE İLGİLİ TÜM LİNKLER : (En Son Tarihten Bugüne Kadar)

21 Eylül 2013 Tarihinde Yapılan Yönetmelik Değişikliği : “DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ”
Resmi Gazete Bağlantı Sayfası : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130921-7.htm

31 Mayıs 2013 Tarihinde Yayınlanan Esas Yönetmelik : “SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK”
Resmi Gazete Bağlantı Sayfası :  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130531-15.htm

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDAKANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
(6102 Sayılı Kanun “Madde 1524” ile ilgili yeni düzenlemeler ve değişiklikler içermektedir)
Resmi Gazete Bağlantı Sayfası : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-5.htm

Yeni Türk Ticaret Kanunu TTK 6102 Sayılı Kanun “Madde 1524” Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitelerinde Bulundurmaları Gereken Bilgi ve Belgeler
GLOBALNET Blog Sayfası : https://blog.globalnet.com.tr/blog/365-yeni-ttk-6102-sayili-kanun-1524-madde/

14 Şubat 2011 tarihinde 27846 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
Resmi Gazete Bağlantı Sayfası : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110214-1-1.htm

——-SORU ve SORUNLARINIZ İÇİN LÜTFEN E-MAIL GÖNDERİNİZ !..——

[email protected] adresine konu satırına : MTHS yazarak e-mail gönderen firmalara GLOBALNET olarak bu konularda gerekli süreç yönlendirme, bilgilendirme ve de desteğimiz sürmektedir.

Facebook Adresimiz : facebook.com/globalnetweb

Twitter : twitter.com/globalnetcomtr

GLOBALNET Internet Technologies “İnternet Odaklı Sınırsız / Sinirsiz Web ve Yazılım Projeleri”
tel/fax : +90 312 473 88 80 , 83  – www.GLOBALNET.com.tr

MTHS – Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı Web Sitesi

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

Tarakçıoğlu Forklift Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Dolandırıcılara Karşı Uyarı: Google Adı Altında Yapılan Telefon, Sms, E-posta Dolandırıcılığına Dikkat!

Bitrix24 Yenilikler, Yeni Güncellemeler

HİSAR Turizm Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

AYSAN HUKUK BÜROSU Web Sitesi Yayında!

WordPress Nedir ve Neden Tercih Edilmeli?

İstanbul İstif Makinaları Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

DOMAIN FIRSATLARI ! Satılık ya da Kiralık Alan Adları

İş İlanı : CRM Yazılım Destek, Eğitim Uzmanları

Globalnet

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.