linkedin
Globalnet
Yazılımın Olmadığı Bir Dünyanın Hikayesi

Yazılımın Olmadığı Bir Dünyanın Hikayesi

Bir Dünya Nasıl Sessize Alınır: Yazılımsız Yaşamın Gerçek Yüzü

Yazılım, modern dünyada hayatımızın hemen her yönünü derinden etkileyen bir gerçeklik olarak ön plana çıkmaktadır. Teknolojinin iç içe geçmiş olduğu çağımızda, yazılım olmadan yaşamın nasıl olabileceğini hayal etmek, bir nevi elektriği veya tekerleği hayatımızdan çıkarmak gibi bir durumu düşünmekle eşdeğerdir. Bu makalede, yazılımın neden bu kadar önemli olduğunu, teknolojik yaşamımızdan, gündelik hayatımızdan ve işlerimizden yazılımı çıkarınca neler olabileceğini detaylı örneklerle açıklayacağız.

Yazılımın Temel Önemi
Yazılım, bilgisayarlar ve diğer teknolojik cihazlar için bir işletim sistemi ve uygulamalar sağlayarak, bu cihazların kullanıcı dostu araçlara dönüşmesini sağlar. Temelde, yazılım olmadan donanımın bir işlevselliği yoktur; yazılım, donanımı harekete geçiren ruhtur.
Yazılımın olmadığı bir dünya, sadece teknolojik bir gerileme değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel bir çöküş anlamına gelir.

Yazılımın Olmadığı Bir Dünyada Karşılaşılacak Durumlar

İletişimde Kesintiler ve Zorluklar

Yazılımsız bir dünya, iletişim alanında karşılaşılacak kesintiler ve zorluklar açısından oldukça vahim sonuçlara yol açabilir. Modern iletişim araçları – e-postalar, sosyal medya platformları, anlık mesajlaşma uygulamaları – tamamı yazılım tabanlıdır. Bu araçların hayatımızdan çıkarılması, iletişim metodlarımızı radikal bir şekilde değiştirecek ve büyük ölçüde kısıtlayacaktır.

 • Anlık İletişimin Kaybı: Yazılımsız bir dünyada, WhatsApp, Telegram, Signal gibi anlık mesajlaşma servisleri işlevsiz hale gelir. Bu platformlar üzerinden yapılan hızlı ve kolay iletişim yerini günler sürebilecek posta yoluyla iletişime bırakır. Örneğin, acil bir bilginin paylaşılması gerektiğinde, anlık mesajlaşma yerine, en hızlı yöntem olarak görülen fiziksel posta sistemi bile bilginin alıcısına ulaşmasında önemli gecikmelere sebep olacaktır.
 • Sosyal Medyanın Olmaması: Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarının yokluğu, insanların birbirleriyle ve topluluklarıyla bağlantıda kalma şeklini temelden değiştirir. Bu platformlar üzerinden yapılan duyurular, haberler ve güncellemeler, geniş kitlelere hızla ulaşmanın bir aracıdır. Yazılımsız bir dünya, bu tür geniş çaplı iletişim olanaklarını ortadan kaldırır, insanlar bilgi alışverişinde daha izole ve yerel hale gelir.
 • İş Dünyasında İletişim Zorlukları: Yazılım, iş dünyasında iletişimi kolaylaştıran temel bir araçtır. E-posta, video konferans, çevrimiçi işbirliği platformları (örn. Slack, Microsoft Teams) gibi araçlar sayesinde, farklı coğrafyalardaki ekipler arasında etkili bir iletişim ve işbirliği sağlanır. Yazılımsız bir durum, bu tür etkileşimleri önemli ölçüde yavaşlatır ve iş süreçlerinde büyük aksamalara yol açar. Örneğin, bir projenin detaylarını paylaşmak için fiziksel belgelerin posta yoluyla gönderilmesi gerekebilir, bu da günler hatta haftalar sürebilir.
 • Eğitimde Erişim Engelleri: Eğitim alanında da yazılımın yokluğu, öğrenciler ve eğitmenler arasındaki iletişimi zorlaştırır. Çevrimiçi dersler, e-kitaplar, eğitsel yazılımlar gibi kaynaklara erişim kesilir. Bu, bilgiye erişimi kısıtlar ve eğitimde fırsat eşitliğini azaltır. Ayrıca, pandemi gibi olağanüstü durumlar sırasında uzaktan eğitim imkanlarının kaybı, öğrenimde büyük kesintilere neden olur.

Eğitimde Erişim Engelleri

Yazılım olmadığı bir dünyada eğitim alanında karşılaşılabilecek erişim ve kalite sorunları, modern toplumlar için ciddi bir gerileme anlamına gelir. Günümüzde, eğitim sistemleri, bilgiye erişimden, öğrenme yöntemlerine, öğretmen ve öğrenci etkileşimlerine kadar birçok alanda yazılıma dayanmaktadır. Bu bağlamda, yazılımsız bir senaryoda eğitimde ortaya çıkabilecek sorunları ve bunların potansiyel etkilerini detaylı olarak ele alalım.

 • Çevrimiçi Kaynaklara Erişimde Kesinti: Çevrimiçi eğitim platformları, e-kitaplar, akademik makaleler ve çeşitli öğrenme yönetim sistemleri gibi dijital kaynaklar, öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgiye erişiminde kritik bir rol oynar. Yazılımsız bir durum, bu kaynaklara erişimi tamamen keser. Örneğin, bir üniversite öğrencisinin, araştırma yapmak için gerekli olan son çalışmalara erişiminde ciddi zorluklar yaşanır, bu da akademik çalışmaların kalitesinin düşmesine yol açar.
 • Uzaktan Eğitim İmkanlarının Kaybı: Pandemi döneminde gördüğümüz gibi, uzaktan eğitim, öğrencilerin eğitime devam edebilmesi için hayati öneme sahiptir. Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams gibi platformlar sayesinde öğretmenler ve öğrenciler arasında etkili bir iletişim ve öğrenme süreci sağlanır. Yazılımın olmadığı bir dünyada, bu tür uzaktan eğitim olanakları ortadan kalkar, böylece coğrafi veya sağlık nedenlerinden dolayı eğitime erişimi kısıtlanan öğrenciler için eğitim imkânları ciddi şekilde azalır.
 • Özel Eğitim Gereksinimleri Olan Öğrenciler için Zorluklar: Yazılım, özel eğitim gereksinimleri olan öğrencilere yönelik özelleştirilmiş eğitim materyalleri ve araçları sunar. Örneğin, görme engelli öğrenciler için sesli kitaplar ve ekran okuyucu programlar, işitme engelli öğrenciler için işaret dili eğitimi videoları gibi yazılım tabanlı çözümler bulunmaktadır. Bu araçların yokluğu, bu öğrencilerin eğitime tam anlamıyla katılımını engeller ve eğitimde fırsat eşitliğini azaltır.
 • Eğitimde Kişiselleştirme ve Adaptasyonun Azalması: Modern eğitim yaklaşımlarında, öğrencilerin bireysel öğrenme stilleri ve ihtiyaçlarına göre eğitimi kişiselleştirmek önemlidir. Yazılım araçları, öğrencilerin performansını takip ederek, onlara en uygun öğrenme materyallerini ve etkinlikleri önerir. Yazılımsız bir durumda, bu tür kişiselleştirilmiş eğitim olanakları kaybolur, böylece öğrencilerin bireysel öğrenme potansiyellerini maksimize etme şansı azalır.

Sağlık Sektöründe Aksamalar

Yazılımsız bir dünyada sağlık sektöründe yaşanacak aksamalar, bireylerin sağlığını koruma ve hastalıkları tedavi etme kabiliyetimiz üzerinde derin ve geniş çaplı etkilere sahip olabilir. Modern sağlık hizmetleri, veri yönetiminden teşhise, tedavi yöntemlerinden hasta takibine kadar birçok alanda yazılım teknolojilerine güvenmektedir. Yazılımın olmadığı bir senaryoda sağlık sektöründe karşılaşılacak zorlukları detaylıca inceleyelim.

 • Hasta Kayıtlarının Yönetiminde Zorluklar: Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR) sistemi, hastaların medikal geçmişlerinin, tedavi notlarının ve test sonuçlarının dijital olarak saklanmasını sağlar. Yazılımsız bir durumda, tüm bu bilgiler manuel olarak saklanmak zorunda kalır, bu da hem zaman kaybına yol açar hem de hata yapma riskini artırır. Örneğin, bir hastanın alerji bilgisi veya geçmişteki bir operasyon detayı, manuel sistemlerde kolayca gözden kaçabilir.
 • Teşhis ve Tedavide Gecikmeler ve Hatalar: Modern teşhis araçları ve tedavi yöntemleri, yazılım tabanlı analiz ve yönetim sistemlerine bağlıdır. MRI ve CT gibi görüntüleme cihazları, yazılım yardımıyla elde edilen görüntüleri analiz eder. Yazılımsız bir durumda, bu cihazların kullanımı kısıtlanır veya imkansız hale gelir, bu da teşhisin daha zor ve zaman alıcı olmasına neden olur. Ayrıca, hatalı teşhislerin yapılma riski artar.
 • Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Kaybı: Teletıp ve uzaktan izleme hizmetleri, özellikle kırsal veya ulaşımı zor bölgelerde yaşayan hastalar için hayati önem taşır. Yazılımsız bir dünyada, bu tür hizmetler sunulamaz. Örneğin, bir kalp hastası, evdeki bir cihaz aracılığıyla ritim bozukluklarını uzaktan izleyemez, bu da acil durumlarda müdahale süresini uzatır.
 • Araştırma ve Geliştirmede Engeller: Sağlık sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetleri, büyük veri analizi ve yapay zeka gibi yazılım tabanlı teknolojilere büyük ölçüde bağlıdır. Yeni ilaçların ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi süreci, bu teknolojilerin yardımıyla hızlanır. Yazılımsız bir durum, bu süreçleri yavaşlatır ve yeni çözümlerin bulunmasını zorlaştırır. Örneğin, bir pandemi sırasında aşı geliştirme süreci, yazılım olmadan yıllar sürebilir.
 • Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Koordinasyon Zorlukları: Acil servisler ve yoğun bakım üniteleri, hayati durumları yönetmede yazılım sistemlerine bağlıdır. Hastalar arasında önceliklendirme, kaynakların yönetimi ve kritik durumlarda hızlı müdahale, yazılım yardımıyla optimize edilir. Yazılımsız bir durumda, bu süreçlerde koordinasyon ve etkinlik ciddi şekilde azalır.

Sağlık sektöründe yaşanacak aksamalar, toplum sağlığı üzerinde uzun vadeli ve geniş çaplı olumsuz etkilere sahip olur. Sağlık hizmetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması, modern sağlık sistemlerinin temel taşıdır ve yazılım, bu süreçte vazgeçilmez bir role sahiptir. Sağlık sektöründeki yazılım sistemlerinin sürekli geliştirilmesi ve desteklenmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için hayati öneme sahiptir.

Finans ve Ticarette Duraksama

Yazılımsız bir dünyada finans ve ticaret sektörlerinde yaşanacak duraksamalar, ekonomik işlemlerin hızını ve güvenliğini temelden etkileyebilir. Günümüzde, finans ve ticaret işlemleri, çevrimiçi bankacılıktan elektronik ödeme sistemlerine, hisse senedi alım satımlarından tedarik zinciri yönetimine kadar geniş bir yazılım altyapısına dayanmaktadır. Yazılımın bu sektörlerden çıkarılması, işlemlerin yavaşlamasına, hata oranlarının artmasına ve güvenlik risklerinin yükselmesine neden olabilir.

 •  Elektronik Bankacılık ve Ödeme Sistemlerinin Kaybı: Yazılımsız bir dünya, elektronik bankacılık işlemlerinin ve online ödeme sistemlerinin kullanılamaz hale gelmesi anlamına gelir. Bu durum, tüm ödeme işlemlerinin fiziksel para birimiyle veya manuel banka havalesi yoluyla gerçekleştirilmesini gerektirir. Örneğin, bir online alışveriş işlemi, satıcıya fiziksel bir çek gönderilmesini veya doğrudan bankaya gidilerek para transferi yapılmasını gerektirebilir, bu da işlemlerin günler hatta haftalar sürmesine neden olabilir.
 • Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Zorlukları: Modern hisse senedi piyasaları, alım satım işlemlerinin hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için karmaşık yazılım sistemlerine bağlıdır. Yazılımsız bir durumda, tüm işlemler manuel olarak gerçekleştirilmek zorunda kalır, bu da piyasalardaki likiditenin düşmesine, işlem maliyetlerinin artmasına ve piyasa verimliliğinin azalmasına yol açar. Örneğin, bir yatırımcının hisse satın alması veya satması, günler süren manuel işlemleri gerektirebilir.
 • Uluslararası Ticarette Aksamalar: Uluslararası ticaret, tedarik zinciri yönetimi ve gümrük işlemleri gibi karmaşık süreçler, yazılım sistemleri sayesinde yönetilir. Yazılımsız bir dünyada, bu süreçlerdeki verimlilik ve şeffaflık ciddi şekilde azalır. Örneğin, bir ürünün bir ülkeden diğerine nakledilmesi sırasında gerekli olan gümrük işlemleri, manuel olarak çok daha uzun süre alır ve bu da tedarik zincirinde önemli gecikmelere neden olabilir.
 • Finansal Raporlama ve Denetimde Zorluklar: Şirketlerin finansal performanslarını değerlendirmek ve raporlamak için kullandıkları yazılım araçları, bu işlemlerin hem hızlı hem de doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Yazılımsız bir durumda, tüm finansal raporlama işlemleri manuel olarak yapılacak, bu da hem hata oranını artıracak hem de denetim süreçlerini yavaşlatacaktır.
 • Güvenlik Risklerinin Artması: Finans ve ticaret işlemlerinde, güvenlik kritik bir öneme sahiptir. Yazılım, işlemlerin güvenliğini sağlamak için kriptografi ve diğer güvenlik protokolleri gibi teknolojileri kullanır. Yazılımsız bir dünyada, bu tür güvenlik önlemleri uygulanamaz, bu da finansal dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçların artmasına neden olabilir.

Finans ve ticaret sektörlerinde yaşanacak duraksamalar, ekonomik işlemlerin yavaşlamasına, hata oranlarının artmasına ve güvenlik risklerinin yükselmesine yol açar. Bu durum, hem bireylerin hem de işletmelerin ekonomik faaliyetlerini ciddi şekilde etkiler ve genel ekonomik büyüme ve istikrar üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.

Ulaştırmada Verimsizlik ve Güvenlik Sorunları

Yazılım olmadığı bir dünyada ulaştırma sektöründe karşılaşılacak verimsizlik ve güvenlik sorunları, günümüzdeki hızlı ve güvenli seyahat imkanlarını temelden sarsabilir. Modern ulaşım sistemleri, trafik yönetiminden, navigasyon hizmetlerine, araç içi güvenlik sistemlerinden, lojistik ve tedarik zinciri yönetimine kadar geniş bir yazılım altyapısına dayanır. Yazılımın bu sektörlerden çıkarılması, hem bireysel seyahatlerde hem de ticari taşımacılıkta ciddi aksamalara neden olabilir.

 • Navigasyon ve Yol Planlama Zorlukları: GPS navigasyon sistemleri, sürücülerin ve lojistik şirketlerinin en verimli rotaları bulmasına yardımcı olur. Yazılımsız bir dünyada, bu tür sistemler kullanılamaz hale gelir, bu da sürücülerin eski usul haritalara ve belki de yazılı olmayan yerel bilgilere güvenmesini gerektirir. Örneğin, bir kurye şirketi, teslimatlar için en hızlı rotaları belirlemekte zorlanır, bu da teslimat süreçlerinde önemli gecikmelere ve verimlilik kaybına yol açar.
 • Trafik Yönetimi ve Koordinasyonunun Kaybı: Şehir içi trafik yönetim sistemleri, trafik ışıkları, kavşak kontrol mekanizmaları ve trafik akışını izleme teknolojileri gibi yazılım tabanlı araçlara dayanır. Yazılımsız bir durum, bu sistemlerin işlevsiz hale gelmesine neden olur, bu da trafik sıkışıklığının artmasına ve şehir içi seyahat sürelerinin uzamasına yol açar. Ayrıca, acil servis araçlarının olay yerlerine ulaşımında yaşanacak gecikmeler, hayati öneme sahip olabilir.
 • Hava Trafik Kontrol Sistemlerinde Aksamalar: Hava trafik kontrol sistemleri, uçakların güvenli bir şekilde havalanmasını, uçuşunu ve inişini yönetir. Yazılımsız bir durumda, bu sistemlerin manuel yönetimi, hava trafiğinde ciddi aksamalara ve potansiyel güvenlik risklerine neden olabilir. Örneğin, iki uçağın aynı hava sahasında yakınlaşması, yazılım destekli otomatik uyarı sistemlerinin olmaması durumunda fark edilmeyebilir.
 • Araç İçi Güvenlik Sistemlerinin Etkisizleşmesi: Modern araçlar, yolcuların güvenliğini sağlamak için çeşitli yazılım tabanlı sistemlere sahiptir; bunlar arasında otomatik frenleme, çarpışma önleme sistemleri ve şerit takip asistanları bulunur. Yazılımsız bir dünyada, bu tür güvenlik özellikleri işlevsiz hale gelir, bu da trafik kazalarında artışa ve yollarda genel bir güvenlik azalmasına yol açar.
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Aksamalar: Yazılım, lojistik şirketlerinin envanter yönetimi, sipariş takibi ve tedarik zinciri optimizasyonu gibi karmaşık süreçleri yönetmesine olanak tanır. Yazılımsız bir durumda, bu süreçlerin manuel yönetimi, tedarik zincirinde önemli gecikmelere ve verimlilik kaybına neden olur. Örneğin, bir üretici, ham madde tedarikinde yaşanacak aksamalar nedeniyle üretim hedeflerine ulaşamayabilir.

Ulaştırma sektöründe yaşanacak verimsizlik ve güvenlik sorunları, bireylerin ve ticari faaliyetlerin günlük işleyişini ciddi şekilde etkiler. Güvenli ve etkin bir ulaşım sisteminin sağlanması, modern toplumların temel ihtiyaçlarından biridir ve yazılım, bu sistemin sorunsuz işlemesinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, yazılımsız bir senaryo, sadece ulaştırma sektöründe değil, genel olarak toplumun her alanında ciddi aksamalara neden olur.

Günlük Yaşamda Konforun Azalması

Yazılımsız bir dünyada günlük yaşamda konforun azalması, modern hayatın temel yapı taşlarından birini oluşturan teknolojik kolaylıkların büyük bir kısmının kaybedilmesi anlamına gelir. Akıllı evlerden, çevrimiçi eğlenceye, kişisel sağlık takibinden eğitim araçlarına kadar pek çok alanda yazılım, günlük yaşamımızı kolaylaştıran önemli bir rol oynar. Yazılımın olmadığı bir senaryoda, bu kolaylıkların yok olmasıyla birlikte, yaşam kalitemizde ciddi bir düşüş yaşanabilir.

 • Akıllı Evlerin İşlevsiz Hale Gelmesi: Akıllı ev teknolojileri, ısıtma, aydınlatma, güvenlik sistemleri gibi ev içi işlevleri otomatikleştiren yazılımlar sayesinde yönetilir. Yazılımsız bir dünyada, bu konfor ve güvenlik özellikleri kullanılamaz hale gelir. Örneğin, kış aylarında evin ısıtılması için termostat ayarlarının manuel yapılması gerekecek, hırsız alarm sistemleri etkisizleşecek veya uzaktan kontrol edilemeyecek.
 • Çevrimiçi Eğlence ve Sosyal Medyanın Kaybı: Netflix, Spotify, YouTube gibi çevrimiçi eğlence platformları ve Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya hizmetleri, günlük yaşamımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Yazılımsız bir durumda, bu platformlara erişim imkansızlaşır, bu da özellikle pandemi gibi dönemlerde evde kalan insanlar için büyük bir eğlence ve sosyal etkileşim kaybı anlamına gelir.
 • Kişisel Sağlık Takibinde Zorluklar: Akıllı saatler ve sağlık uygulamaları, adım sayar, kalp atış hızı monitörü gibi özelliklerle kişisel sağlık takibinde önemli bir rol oynar. Yazılımsız bir dünyada, bu tür cihazlar ve uygulamalar işlevsiz hale gelir, kişisel sağlık takibindeki bu kolaylıklar kaybolur. Örneğin, düzenli egzersiz rutinlerinin takibi veya kalp sağlığının izlenmesi gibi aktiviteler daha zor hale gelir.
 • Eğitimde Erişim ve Çeşitliliğin Azalması: Çevrimiçi kurslar, e-kitaplar, eğitim uygulamaları gibi kaynaklar, öğrenmeye her yerden erişim imkanı sunar. Yazılımsız bir durumda, eğitim materyallerine erişim sınırlı hale gelir, öğrenme süreçleri daha katı ve tek tip bir yapıya bürünür. Bu durum, özellikle uzaktan eğitim gerektiren durumlar için büyük bir engel teşkil eder.
 • Günlük İşlerin Yönetiminde Zorluklar: Yemek siparişi, online alışveriş, fatura ödemeleri gibi günlük işler, çeşitli mobil uygulamalar ve web siteleri aracılığıyla kolaylıkla yönetilir. Yazılımsız bir dünyada, bu işlemler için fiziksel mağazalara gitmek, posta yoluyla ödeme yapmak gibi daha zaman alıcı ve zahmetli yöntemlere başvurulması gerekir.

Günlük yaşamda konforun azalması, modern toplumların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir faktördür. Teknolojik kolaylıkların büyük bir kısmını kaybetmek, sadece günlük işlerimizi değil, aynı zamanda eğitim, sağlık, eğlence gibi hayatımızın önemli alanlarını da olumsuz yönde etkiler. Bu, bireysel ve toplumsal refah için ciddi bir gerileme anlamına gelir ve modern yaşamın temel dinamiklerini temelden sarsar.

Yazılımın modern dünyada oynadığı kritik rolü ve onun yokluğunun potansiyel etkilerini detaylı bir şekilde ele aldığımız bu makale, teknolojinin hayatımızın her alanına nasıl derinlemesine entegre olduğunu gözler önüne sermektedir. Yazılım olmadan, iletişimden sağlığa, eğitimden finans ve ticarete, ulaştırmadan günlük yaşamın konforuna kadar her alan ciddi şekilde etkilenir. Bu etkiler, sadece bireysel düzeyde değil, toplumsal ve küresel ölçekte de hissedilir. Modern toplumların işleyişini temelden sarsacak olan bu senaryo, yazılımın sadece bir araç değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel ilerlemenin itici gücü olduğunu vurgular. Yazılım, donanımları canlandıran, dünyamızı daha bağlantılı, erişilebilir ve yaşanabilir kılan ruhtur.

Bu nedenle, yazılımın önemi, gelecekteki teknolojik ve toplumsal gelişmelerin merkezinde yer alacak, bizi daha yenilikçi çözümler üretmeye ve karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmeye teşvik edecektir. Bu bağlamda, yazılımın sürekli gelişimi ve desteklenmesi, toplumların refahı, güvenliği ve ilerlemesi için vazgeçilmezdir.

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

Tarakçıoğlu Forklift Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Dolandırıcılara Karşı Uyarı: Google Adı Altında Yapılan Telefon, Sms, E-posta Dolandırıcılığına Dikkat!

Bitrix24 Yenilikler, Yeni Güncellemeler

HİSAR Turizm Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

AYSAN HUKUK BÜROSU Web Sitesi Yayında!

WordPress Nedir ve Neden Tercih Edilmeli?

İstanbul İstif Makinaları Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

DOMAIN FIRSATLARI ! Satılık ya da Kiralık Alan Adları

İş İlanı : CRM Yazılım Destek, Eğitim Uzmanları

Globalnet

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.