linkedin
Globalnet
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI ZORUNLU BİLGİLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI ZORUNLU BİLGİLER

Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri;

– Ticari mektuplarda,
– Ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (Fatura, perakende satış vesikaları (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulası, müstahsil makbuzu, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzu, ….. ) )

Ayrıca;
– İnternet sitesi oluşturma zorunluluğu bulunan tacirlerin internet sitelerinde, aşağıda bilgiler yer alacaktır.

İnternet Sitesi Oluşturma Yükümlülüğü Bulunmayan Tacirlerin düzenledikleri Belgelerde Bulunması Zorunlu Bilgiler ; (VUK’na göre bulunması zorunlu bilgilere ek olarak)

– Ticaret Sicili Numarası (*)
– Ticaret Unvanı,
– İşletmenin Merkez Adresi,

İnternet Sitesi Oluşturma Yükümlülüğü Bulunan (Bağımsız Denetime Tabi Şirketler) Tacirlerin düzenledikleri Belgelerde Bulunması Zorunlu Bilgiler; (VUK’na göre bulunması zorunlu bilgilere ek olarak)

– Ticaret Sicili Numarası (*)
– Ticaret Unvanı,
– İşletmenin Merkez Adresi
– Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi

İnternet Sitesi Oluşturma Yükümlülüğü bulunan (Bağımsız Denetime Tabi Şirketler) Tacirlerin İnternet SitelerindeYayınlanması Zorunlu Bilgiler;

– Ticaret Sicili Numarası (*)
– Ticaret Unvanı,
– İşletmenin Merkez Adresi
– Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi
– Anonim Şirketlerde (Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı)
– Limited Şirketlerde (Müdürlerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı)
– Eshamlı Komandit Şirketlerde (Yöneticilerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı)

(*) Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “MERSİS’i kullanmaya başlayan müdürlüklerde MERSİS numarası ticaret sicili numarası yerine geçer ….. ” hüküm doğrultusunda ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler ticaret sicili numarası yerine bu numarayı kullanacaklardır.

Tacir sayılanlarda Mevcut belgelerin kullanımı

-1 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde, bu belgelerde de gösterilmesi gereken bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin belgelere vurulması,

Yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde bulunması gereken bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşenin fişlerin önüne veya arkasına vurulması, suretiyle eksik bilgilerin tamamlanması gerekmektedir.

Tacir sayılmayan (esnaf ve sanatkarlar ile serbest meslek erbabının) mükelleflerin işletmesiyle ilgili düzenledikleri belgelerde VUK’na göre bulunması zorunlu bilgilere ek olarak TTK’nun 39/2 maddesi hükmü uygulanmaz. Tacir sayılmayan mükelleflerin belge düzeni eskiden olduğu gibi devam edecektir.

Ceza Uygulaması

Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin, ticaret sicili numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise İnternet Sitesi Adresinin gösterilmemesi,internet sitesi yükümlülüğü olan sermaye şirketlerince bu bilgilerin internet sitesine konulmaması halinde TTK’nun 51/2 maddesi hükmü doğrultusunda (2014 yılı için) 2.240 TL. idari para cezası uygulanacaktır.

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

Tarakçıoğlu Forklift Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Dolandırıcılara Karşı Uyarı: Google Adı Altında Yapılan Telefon, Sms, E-posta Dolandırıcılığına Dikkat!

Bitrix24 Yenilikler, Yeni Güncellemeler

HİSAR Turizm Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

AYSAN HUKUK BÜROSU Web Sitesi Yayında!

WordPress Nedir ve Neden Tercih Edilmeli?

İstanbul İstif Makinaları Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

DOMAIN FIRSATLARI ! Satılık ya da Kiralık Alan Adları

İş İlanı : CRM Yazılım Destek, Eğitim Uzmanları

Globalnet

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.