linkedin

GLOBALNET ile GÜVENdesiniz.

BİTRİX24, İnsan Kaynakları Yazılımları

BİTRİX24, İnsan Kaynakları Yazılımları

İnsan kaynakları yönetimi nedir?

Kurum yönetiminde insan kaynakları departmanı, yöneticiler ve çalışanlar; bir işletmenin dinamizmini sağlamaktadır. İşletmeler amaçlarına ulaşıp başarıya ulaşmak için fiziksel kaynaklara (hammadde, makine), finansal kaynaklara (sermaye, kâr) ve insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. İnsan kaynağı yönetimi, kurumlar için gün geçtikçe önemini artırmakta ve gelişime açık, yetkin çalışanları, kurum kültürü ile bütünleştirip en yüksek verimi; iç ve dış müşterilerin memnuniyetini hedeflemektedir.
BİTRİX24, insan kaynakları yazılımı ile çalışanlarınızın verileri tek bir uygulamadan yönetilebilir. Bu uygulamalar hem işletmelerin idari süreçlerini yönetir hem de şirket çalışanlarının verimliliğini, etkinliğini, performansını ve işletmeye olan katkılarını artırır. Platform, birden fazla fırsat sunan yerleşik bir CRM’ye sahiptir. Her büyüklükteki işletmeye uygun bulut tabanlı bir çözümdür. İK yönetimi, bordro, işgücü planlaması, öğrenme ve diğerleri için çeşitli araçlar sunar. Platform, eğitim kurumları için işe alım, müfredat yönetimi, kayıtlar ve danışmanlık içeren bir modüle sahiptir. Etkili işe alım araçları, işe alma sürecini hızlandırmaya yardımcı olur. İK yönetiminin bu alanı, aday takibi, kaynak bulma, işe alım ve istihdam öncesi değerlendirmeler için kullanılan en kapsamlı araç setini içerir. İşletmenizin her segmenti için çevrimiçi öğrenme sunan bulut tabanlı bir çözümdür.
Küreselleşmeyle birlikte işletmenin en önemli kaynağının insan olduğunu benimseyen insan kaynakları yönetimi anlayışı gelişerek yaygınlaşıyor. İnsan kaynağının en verimli şekilde yönetilmesinin finansal sonuçlar üzerinde de etkili olması insan kaynakları yönetimini etkin bir platform üzerinden yönetmeyi zorunlu kılıyor.

İK odaklı çözümleriyle işletmelerin tüm İnsan Kaynakları yönetimini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. İhtiyaca göre zenginleştirilebilen modüler yapıdaki çözümlerden oluşan portföyde, web tabanlı seçenekler de sunuluyor. Bitrix24 İnsan Kaynakları (HR) çözümleri insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.
İnsan kaynağının taşıdığı önem, işletmelerde şu iki işlevi temel örgüt kültürü unsurları arasına yerleştiriyor:
Çalışanların ilişkilerini yönetsel bir yapı ile ele alma
Kurum kültürüne uygun çalışan politikası geliştirme
İnsan kaynakları yönetimini birçok işletme farklı şekillerde tanımlayabiliyor. Tanımlar farklı olmakla birlikte odak noktasında insan yer alıyor. İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı örgütün etkililiğini ve gücünü arttırmak olup amacı gerçekleştirmeye yönelik ilk adım işe alım süreciyle başlıyor.
Çalışanların bilgi, yetenek ve becerilerini rasyonel biçimde kullanamayan ve çalışanları yan haklardan iş tanımına birçok konuda tatmin edemeyen işletmeler, rekabet ortamını çok gerilerden seyrediyor. Rekabet üstünlüğü kazanan işletmeler ise çalışanları işletme için gerekli kaynak olmalarının ötesinde geliştirilmesi gereken yetenek olarak görüyor.
İK yönetimi yalnızca mevcut iş gücünü albenili hale getirmeye değil, yeni insan kaynağını verimli şekilde oluşturmaya da odaklanıyor. İşe alımdan performans değerlendirmelerine, izin takibinden yan haklara kadar tüm insan kaynakları süreçlerini bütünsel yaklaşımla ele alıyor. İnsan kaynakları yönetim sistemi, işletmenin daha verimli sonuç alması ve daha iyi finansal çıktı alması için imkân tanıyor.
İnsan kaynakları yönetimi özellikleri, çalışanların verimliliği ve çalışan tatmini etrafında şekilleniyor. İK planlaması insan kaynaklarının en önemli işlevi olup çalışandan en yüksek verimi sağlamak için ortam hazırlıyor. İK yönetiminin diğer işlevleri ise çalışan bulma ve seçme, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirmesi, ücret yönetimi, iş sağlığı ve iş güvenliği olarak sıralanıyor.

İK Araçları ve Özellikleri

Etkili işe alım araçları, işe alma sürecini hızlandırmaya yardımcı olur. İK yönetiminin bu alanı, aday takibi, kaynak bulma, işe alım ve istihdam öncesi değerlendirmeler için kullanılan en kapsamlı araç setini içerir. Göz önünde bulundurmak isteyebileceğiniz çeşitli işe alım sistemleri şunlardır:
Kaynak bulma ve başvuru sahibi takibi
Şirket, hem pasif hem de aktif adayları bulmak için kapsamlı özgeçmiş veri tabanları sağlar. Binlerce çevrimiçi kaynaktan özgeçmiş toplar. Doğru adayı bulmayı kolaylaştıran birden fazla endüstriyi ve pozisyonu kapsarlar.

İş tanımları

İş tanımlarını ve işe alım e-postalarını analiz etmek için yapay zekâ yazma araçlarını kullanırlar.

Aday taraması

Mükemmel adayı bulmanıza yardımcı olmak için endüstriyel ve örgütsel psikoloji ilkelerini ve tarama testlerini kullanır. Şirketlerin belirli bir pozisyon için uygun olması gereken temel davranış göstergelerini belirlemesine olanak tanır.

Dijital görüşme

Görüntülü görüşme konusunda önde gelen platformlardan biridir. Sistem, işe alım süreçlerini optimize etmenize yardımcı olmak için aday izleme ve takvim sistemleriyle entegre olur. Bu yazılım, dijital görüşmenin yanı sıra konuşma tabanlı yapay zekâ, değerlendirmeler ve otomatik zamanlama gibi özellikleri içerir. Ses ve video kalitesine güçlü bir şekilde odaklanır.

Eğitim

Ekibinize eğitim ve öğretim fırsatları sunmak size rekabet avantajı sağlar. Çalışanların elde tutulmasını iyileştirmeye yardımcı olur.

İletişim

İletişim platformu, dünya çapındaki kuruluşlar için iç iletişimi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Hepsi bir arada uygulaması, akıcı iletişim ve İK çabaları, mükemmel bir kullanıcı deneyimi, daha yüksek çalışan bağlılığı ve hızlandırılmış veri paylaşımı dâhil olmak üzere birçok fayda sağlar.

Bu konularda bilgi almak isterseniz GLOBALNET Bitrix24 hakkında daha fazla bilgi , satış, planlama, belge yönetimi ve şirket içi iletişim araçlarına kadar Bitrix24’ün her yönünü kapsayan bilgiler edinmek için https://globalnet.com.tr adresini ziyaret edin.

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

Özel Fırsatlar

Sigorta Acenteleri İçin Kurumsal E-posta Zorunluluğu

Hisar Hospital Intercontinental Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Bitrix24 CRM İle Dijitalleşme Sürecinizi Hızlandırın: Özel İndirim Fırsatı

Bitrix24 CRM Nedir?

SEM Nedir?

TÜMAD Madencilik Web Sitesi Yayına Alındı

Blockchain Nedir?

KOZA Halı Bitrix24 CRM çözümleri ve uygulama yazılımları konusunda GLOBALNET’i tercih etti.

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.