linkedin
İnternet Varlığı Nedir ? İnternet Varlığı Yaklaşımları ve Önerileri

İnternet Varlığı Nedir ? İnternet Varlığı Yaklaşımları ve Önerileri

İnternet Varlığı Nedir ? İnternet Varlığı Yaklaşımları ve Önerileri

ertanbarut-05-14Kurumsal Stratejileri Yansıtabilmek, Kurumsal İtibarı Geliştirmek, Marka İmajını Güçlendirmek, Etkili Tanıtım  ve Pazarlama Yapabilmek, Kurumsal Faaliyetleri, Ürünleri, Hizmetleri, Projeleri ve Çalışmaları etkin bir şekilde ve hedef kitlelere duyurabilmek, sektörde kalıcı olarak var olmayı hedeflemek her Kurumsal Firmanın arzusudur.

Genelde kuruluşlar, Normal Pazarlama Tanıtım yöntemleri katalog, broşür, gazete reklamlarına göre daha ekonomik, hızlı ve kolayca geçiş yapabilecekleri bir ortam olan internet ortamında da var olma serüvenine hızlıca geçiş yaparlar. Hızlı kararlar ile on dolara bir alan adı alınır, web sitesi yaptırılır, hosting hizmeti alınarak e-posta gönderimine başlanır, facebook sayfası, twitter hesabı gibi sosyal paylaşım sayfaları açılır, google’a reklam verilir, toplu e-posta gönderme vb işlemlere girişilir. Eğer şirkete ait bir veya daha çok markalar varsa onlar için de benzeri yöntemlerle işlemler hızlıca hayata geçirilir.

İşte bu hızlıca yürütülen işlemler sırasında kuruluş tarafından görevlendirilen, mühendis, muhasebeci, bilgisayarcı, bilgi işlemci, programcı ya da insan kaynakları çalışanlarınca “webçi” “web tasarımcı” aramaya başlanılır. İçeriden ya da dışarıdan biraz bu konulara vakıf olan çalışanlar ya da yöneticiler, bu alanda çoğunlukla bilgi ve deneyim eksikliklerinin olması sebebiyle ilk evvela danışmanlara, akrabalara ya da çevredeki iş yapılan tedarikçilere ulaşılır. Olmadı internete “web tasarım firması” yazılır ve böylece internette var olmaya yönelik serüvende bu şekilde başlar.

Bu sürecin başlamasıda bir tarafın diğer tarafa üstün gelebilecek bilgi fazlalığı olmasıyla karşılıklı mecburi güven çerçevesinde başlar. İşte bu noktadan itibaren de net bilgi eksikliği ya da öngörü eksikliğinden kaynaklı, atlanılan, dikkat edilmeyen, farkına varılmayan ya da önemsenmeyen bir çok işlemler başlatılır ve birer birer aşamalar katedilir.

Bilgi eksikliği nedeniyle uzak durup, sahiplenilmeyerek ilerlenen bu süreçte, ileride geri dönülmesi, telafisi çok zor ve/veya telafisi mümkün ancak maliyeti yüksek durumlarla karşı karşıya kalınma riskleri de beraberinde oluşmaya başlar. Bir taraftan yatırımlar yapılır ve çalışmalar yürütülür. Sonrasında ise sorunların birer birer çıkmasıyla hatalar, yanlışlar, eksiklikler görülmeye başlanır. Sonuçlar olumsuza doğru gidince de yine benzeri yöntemlerle başka arayışlar içerisine girilir ve  tekrar aynı yöntemlerle girişimlerde bulunulur ve aynı süreç tekrarlanır. Bu arada yaşanan bu süreçte sunulan çözümler ve taahhütlerde genelde ekonomiktir. Bu ekonomik bedeller de bir kenara not edilir ve yaşanan sorunlar karşısında daha nitelikli firma arayışı sırasnda önceki süreçte yaşanan ekonomik bedeller referans alınarak arayışlar içerisinde olunur.

Bu süreçler yaşanırken kaybedilen işgücü, zaman ve para kayıpları gibi konular ihmal edilir. En önemlisi de farkında olmadan internet üzerinde var olma serüveni sırasında geride bir takım izler bırakılmaktadır. İleride lazım olacak olan bu izlerden önemli olanları atlanılarak, süreç başka yöntemlerle yürütmeye devam edilir.

İşte farklı niteliklerdeki aşamalar ve süreçde internet üzerinde oluşan izler, Kuruluşun, Firmanın ve/veya markasının internet üzerindeki isteyerek ya da istemeyerek oluşturduğu tüm varlıklarını oluşturmaktadır.

Zamanla oluşan bu internet varlıkları, farkında olmadan hem pozitif hem de negatif varlıkları da içerir. Kontrol dışı oluşan ve iz bırakan sözkonusu bu varlıklar; alan adları, içerikler, resimler, videolar, sayfalar, hesaplar, kişisel ya da kurumsal bilgiler, dokümanlar v.s. bir çok çeşitteki önemli ya da önemsiz nitelendirilen bir çok varlıklar olabilir.

Günün birinde ya da ihtiyaç duyulduğunda pozitif ya da negatif varlıklara bir şekilde erişme ihtiyacı duyulduğu zamanda, bunlara erişim ve kontrol yoksa orada da farklı niteliklerde sorunlar başlar.

Bazı örneklemeler yapacak olursak;

 • Alan adı alınır, ama süre uzatım zamanı geçer, kapanır, alınan kişiye erişilemez, böyle bir durumda e-mail gönderilemez, iş ve zaman kaybı yaşanır ve/veya alan adını kurtarmak için ciddi harcamalar yapılır.
 • Kuruluşun internette (google, yahoo, bing vb) harita kaydı, işletme ya da navigasyon kaydı yaptırılmıştır ama adres değişikliğinde arama motorunda çıkan aramalarda halen eski adres görülmektedir ve erişilemez, değiştirilemez durumdadır.
 • Web Sitesi yaptırılır, sonra gün gelir web sitesinde değişiklik yapmak ihtiyacı doğar ve web sitesinin kolayca  yönetilecek bir İçerik Yönetim Sistemine sahip olunmadığı öğrenilir veya siteyi yapan kişi ya da firma erişilemez, erişilsede, o kişi ya da firma ya o işi artık yapmamaktadır ya da o desteği veremez durumdadır, bu durumda çaresizlik baş gösterir.
 • Web sitesini yapan kişi ya da firma bir şekilde bir yerden web sitesi barındırma (hosting) hizmeti almış ama bir gün gelmiş kuruluşun web sitesi kapanmış ve alışılagelmiş olan internet sitesine girip kuruluşa erişmek imkansız hale gelmiştir.
 • E-posta barındırma hosting hizmeti alınan yerden yeterli teknik desteği alınamamakta ya da sürekli kesintiler sorunlarla uğraşılarak bir çok zaman ve emek harcanmaktadır.
 • Kuruluşun Facebook sayfası ya da twitter hesabını açan kişiye ya da şifrelere erişilememektedir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmamıştır, hesaplar başkalarının eline geçme riskiyle karşı karşıyadır.
 • Firmanın ve/veya sahibinin adını, markasını kullanarak bir site ve/veya facebook sayfası açılmış ve kontrol dışı  birileri iş yapmaktadır ve firma/marka sahipleri bu durumdan bihaberlerdir. Ya da tespit edilmiş ancak mücadele edecek bilgi, zaman, işgücü kaynağı bulunmamaktadır.
 • Pazarlama açısından en kestirme yol olan toplu e-posta gönderimi önerisi makul bulunur, ancak kuruluş yetkilileri sonrasında kuruluşu yasal ya da teknik konularda sıkıntıya sokacak durumlarla karşı karşıya kalacağı ihtimalini ve riskleri bilmemektedir.
 • Doğru yönlendirme yapılmadığı zamanlarda yaptırılmış olan, yetersiz seviyede içeriğe sahip ya da optimizasyonu doğru yapılmamış, atlanılmış ya da yapan kişinin yetersiz bilgiysiyle yapılan web sitesinin google’da (ya da diğer arama motorlarında) ilk sayfalarda gelememesi sonucu ekstra yatırımlara girmek ya da bir çok işlem yapmak yaptırmak durumunda kalınabilmektedir.

Günümüzde maalesef yukarıda sıralanmış örnek vakalar sürekli olarak yaşanmakta ve benzeri binlerce farklı farklı niteliklerde sıkıntılı durumlar örneklenebilmektedir. İstem dışı, bilgi yetersizlikleri ve de yanlış tercihlerin kullanılmasıyla oluşan bu tür durumlar sonucunda bir yandan ciddi maddi kayıplar yaşanabilmekte, bir yandan da internette var olmaya dönük demotive durumlar oluşabilmektedir. Bunun sonucunda da bu alanda işini bilen, doğru ve sağlıklı iş yapan Kurumsal İnternet Odaklı Servis veya Çözüm Sağlayıcı Firmalara yönelik güvensizlik önyargısı oluşabilmektedir. Bir taraftanda ekonomik yollu yapılmaya çalışılan ve sıkıntılı sonuçlar elde edilen işlerin aynı ekonomik beklentilerle Odaklanmış ve Konusunda Uzman Kurumsal firmalara yaptırılmaya çalışılması, haliyle istenmeyen benzeri sonuçları oluşturabilmektedir.

Emek, zaman, işgücü ve para karşılığında oluşturulan İnternet Üzerindeki Varlıklarının kimlere teslim edildiği son derece önemlidir.

Alan adı almadan önce yapılması gerekli analizler, Web Sitesi hazırlatmadan önce yapılması gereken hazırlıklar, geliştirilmesi planlanan web sitesinin yeni teknolojilerle geliştirilmesi, yeni standartlara ve altyapılara uyumlu olması ve bu altyapıyı destekleyici İnternet Varlığı Servislerinin belli stratejiler dahilinde uygulanabilir olması, hedeflere de emin adımlarla varılmasını sağlamak açısından da son derece önemlidir.

“Global İnternet Varlığı” (Global İnternet Presence) yaklaşımı Türkiye’de de artık kaçınılmaz bir süreçtir.

Tüm servislerin hayata geçirilmeden önce planlandığı, stratejilerin oluşturulduğu, analizlerin yapıldığı, firma ve uygun altyapıların tercihlerinin doğru yapıldığı, geliştirme sürecinin birlikte izlendiği, servislerin bir arada sunulduğu ve iki tarafçada hakim bir şekilde yönetilebilmeyi öngören bu yaklaşım çerçevesinde, bu servisleri  planlama ve uygulamaya yönelik gerekli kaynaklara, iş ortaklarına, bilgiye deneyime, kadro ve teknolojik altyapılara sahip kuruluşlardan hizmet almakda bir o kadar önemlidir.

“Global İnternet Varlığı” yaklaşımının temel hedefi, Kuruluşların ileride geri dönülemeyecek durumlarla karşı karşıya kalmaması, bu sorunları çözmek için ekstra yatırımlar yapmak zorunda kalmaması amacına yönelik olarak, en baştan planlı ve organize çalışmalarla kuruluşların da sürecin içerisinde yer almalarını, elde ettikleri bilgiyle internet varlıklarına sahip çıkmalarını ve beraberinde tüm bu varlıkları yönetebilecek ve gerektiği zamanlarda sorunsuz olarak devir alabilecek şekilde güvende olmalarını sağlamaktır.

Bir nevi yol haritası niteliğinde olan önemsenmesi ve de dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır.

İnternette Var Olmak, İnternet Varlıklarını Oluşturmak ve İnternet Varlıklarını Yönetebilmeye Yönelik ÖNEMLİ UNSURLAR :

 • Hedef Kitlelere Erişimde Öncelikli İletişim ve Etkileşim Ortamları
 • Web, Portal, Blog, Forum Ortamları
 • Akıllı Mobil Ortamları (akıllı telefon, tablet vb)
 • Sosyal Medya Paylaşım Ortamları (facebook, twitter, google plus, youtube, instagram, foursquare vb)
 • Video, Görsel, Doküman, Bilgi Paylaşım Ortamları
 • Arama Motorları Ortamları (google, yahoo, bing, yandex vb)
 • İnternet Reklam, Tanıtım, Pazarlama Ortamları
 • Görsel, Basılı Medya Reklam Tanıtım Ortamları
 • E-Mail Marketing, SMS, SEM, SEO Servisleri

Ana Stratejiler ve Öne Çıkarılması Öncelikli Kurumsal Yaklaşımlar

 • Kurumsal Kimlik
 • Amaç, Hedef, Misyon ve Stratejiler
 • Ürünler, Çözümler, Hizmetler, Servisler, Projeler
 • Mekan, Ortam
 • Markalar
 • Referanslar
 • Birikim/Deneyim/Uzmanlık
 • Ürün/Hizmet Çeşitlilik
 • Hedef Kitle, Beklentiler
 • Standartlar
 • Farklılıklar
 • İnsan Kaynakları
 • Özgün İçerik ve Özgün materyaller
 • Bilgi ve Belgeler

Proje Geliştirme Öncesi Hazırlıklar

 • Hedefler, Stratejiler, Yaklaşımlar
 • Özgün İçerik (Kuruluşa ait ve internet üzerinde  başka yerde yayınlanmamış)
 • Materyal  Hazırlıkları (Uygun Çözünürlükte ve Kalitede İmajlar, Videolar)
 • Firma Yönetimleri Sahiplenme, Bilgilenme, Proje Ekibi Katkı ve Desteği

Hizmet Sağlayıcı Firma Seçiminde ÖNEMLİ UNSURLAR :

İnternet Teknoloji Hizmetleri Sağlamaya Talip Olan Adaylar

 • Reklam Ajansları (bünyesinde web tasarımcı bulunduran ya da dışarıdan destekli)
 • Grafik Tasarımcılar (şahıs ya da firma)
 • Web Tasarımcılar (şahıs ya da firma)
 • Matbaalar (bünyesinde web tasarımcı bulunduran ya da dışarıdan destekli)
 • Bilgi İşlemciler (bünyesinde web tasarımcı bulunduran ya da dışarıdan destekli)
 • Bilgisayar Donanım Firmaları (bünyesinde web tasarımcı bulunduran ya da dışarıdan destekli)
 • Yazılım Geliştirici Firmalar ya da Programcılar
 • Elektronik Firmaları (bünyesinde web tasarımcı bulunduran ya da dışarıdan destekli)
 • Evden ya da çalıştığı yerden ekstra dışarıya iş yapanlar
 • Yeni iş hayatına atılan girişimciler
 • Öğrenciler, akademisyenler
 • İnternet Teknolojileri Odaklı Çalışan Firmalar

Hizmet Sağlama Adaylarında İncelenmesi ve Öğrenilmesi Öncelikli Uzmanlıklar ve Altyapılar

 • Web Teknolojileri, Web Tasarım, Web Yönetim Deneyimleri, Altyapı ve İşgücü Kaynakları
 • Alan Adı Servisleri, İzleme ve Yönetim altyapısı, deneyimi
 • Sosyal Medya, Strateji, Yapılandırma ve Yönetim
 • SEO Bilgi, Deneyim, Uzmanlık ve Servisler
 • İnternet Reklam Tanıtım, Pazarlama Servisleri
 • İçerik Geliştirme ve Katkı Sağlama
 • Kullanıcı Odaklı, Taşınabilir, Yeni Teknolojilere Uyumlu İçerik Yönetim Sistemi Yazılım Altyapısı
 • Güvenilir, Performanslı, Hosting Teknoloji ve Servis Altyapıları
 • Güvenilir E-Posta Servisleri altyapısı ve uzmanlığı
 • Güvenlik Teknolojileri ve Servisleri Altyapıları
 • İstatistiki Veri Analiz, Değerlendirme, Raporlama Altyapısı
 • İnternet Varlığı Analizleri ve Uygulamaları
 • Konusunda Uzman teknik ekipler ve etkin hızlı çözüm servisleri
 • Yazılımsal deneyim ve uzmanlıklar

Hizmet Sağlayıcı Adaylardan Beklentilerde Öncelikli Servis, Altyapı ve İşgücü Kaynakları

 • Yayın Sonrası Teknik Destek
 • İçerik Güncelleme Desteği
 • Web, E-mail Hosting Teknik Desteği
 • Sosyal Medya Ortamları Yönetimi ve Güncelleme
 • E-Mail Yoluyla Marketing, Pazarlama Servisleri
 • İnternet, SEO, SEM (Search Engine Marketing) SMM (Sosyal Medya Marketing) Pazarlama Servisleri ve Aktiviteleri
 • Analiz, Değerlendirme, Süreç Danışmanlığı

İnternette Var Olup, İnternet Varlıklarının Tespiti ve Analizine Yönelik ÖNEMLİ UNSURLAR :

İnternet Varlıkları Süreci YOL HARİTASI

 • Hedef marka, ürün, iş, faaliyet, konu, firma tespiti
 • Varlık sorgulaması (yön değiştirme)
 • Varlık durum analizi raporu oluşturma
 • Sonuçları anlama ve değerlendirme
 • Kurumsal stratejileri anlama
 • İnternet varlığı stratejileri oluşturma
 • Süreç planlarını hazırlama
 • Çözüm önerilerini, servisleri belirleme, sunma
 • Servisleri ve uygulamaları devreye alma
 • Süreç danışmanlığı yürütme
 • Sürekli raporlama ve bilgilendirme
 • Denetim, izleme ve geliştirme
Projeye esas incelenmesi gerekli konular
 • Web sitesi yapısı
 • Sosyal medya sayfaları ve hesapları
 • Rakip/Benzer Türde Çalışan Kuruluşlar Web siteleri, alan adları, sayfalar, içerikler kontrol denetim
 • Ziyaretçilerle web ve sosyal medya üzerinden iletişim ve etkileşim
 • Basın-Medya etkileşim ve iletişim
 • Kuruluş Ana stratejileri ve faaliyetleri
 • Marka/ Ürün/ Hizmet/ Faaliyetler bilinirliği

Durum tespitleri ve analizleri

 • Web Tasarım analizi (uygunluk, görsel, teknik, standartlar)
 • İçerik analizi (anlatım, uygunluk, nitelik, kapsam)
 • Standartlar ve yeni teknolojiler analizi
 • Arama Motorları ve Sosyal Medya üzerindeki arama sonuçları

Projenin amaca uygun gerçekleşmesinde olası tehditler ve riskler

 • İnternet Ortamı Yasal Hukuki Konular, Mevzuatlar
 • Kurumsal imaja olası negatif etkiler
 • Kontrol dışı ekstra yatırım harcamaları riskleri
 • Gelir kaybı (Faaliyetler, Stratejiler ve Altyapı Harcamaları)
 • Kamuoyuna karşı verilen kurumsallık görüntüsü
 • Bilişim-İnternet site içerik bilgi güvenliği

Genel çözüm yaklaşımları

 • Bilişim, İnternet, Sosyal Medya ve Teknolojilere uygun yapılarda çalışılması
 • İnternet stratejilerinin (Kurumsallık, Güvenlik, İçerik) hazırlanması
 • İnternet Sayfa/ Sosyal Medya politikalarının belirlenmesi
 • Duyuruların, uyarıların, bilgilendirmelerinin yapılması (Buna ilişkin altyapıya sahip olunması)
 • Denetim, Kontroller ve Geliştirme

Teknolojik çözüm yaklaşımları

 • Web siteleri, Alan adları, Hosting Servisleri yapılandırma
 • Sosyal medya sayfaları, hesapları yapılandırma
 • Tüm platformlardaki kontroller ve denetimler (şifreler, sayfalar, hesaplar, içerikler)
 • Arama motorları (Özellikle Google) üzerindeki yapılandırmalar
 • Veri geliştirme, değerlendirme ve yönetme altyapıları

Ertan BARUT

http://facebook.com/ertanbarut1965
http://twitter.com/ertanbarut
http://tr.linkedin.com/in/ertanbarut
http://youtube.com/ertanbarut
http://ertanbarut.blogspot.com/

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

İş İlanı : CRM Yazılım Destek, Eğitim Uzmanları

Low-code / No-code Uygulama Geliştirme Nedir?

idefix Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Dijital Çağda İş Süreçlerinin Dönüşümü: Temel Teknolojiler ve Araçlar

.tr Uzantılı Alan Adı Başvuruları

Ankara E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı

Sigorta Acentelerine Özel Kurumsal E-Posta, Web Sitesi Hizmetleri

Özel Fırsatlar

Sigorta Acenteleri İçin Kurumsal E-posta Zorunluluğu

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.