linkedin

GLOBALNET ile GÜVENdesiniz.

Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı MTHS

Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı MTHS

Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı MTHS ‘ler kimlerdir ? MTHS Nasıl Olunur ? MTHS Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı Olma Koşulları Nelerdir ? Sermaye Şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair yönetmelikte yer alan MTHS Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı Hizmetleri ve de Şirketlerin bu konularda yapmaları gereken hususlara ilişkin bilgilendirmelerimiz ve şirketlere olan desteğimiz devam etmektedir….

MTHS – Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı Web Sitesi

26.09.2013 >>> YOL HARİTASI : BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ ve MTHS HİZMETİ BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENMİŞ ve AYNI ZAMANDA SPK TARAFINDAN DENETLENEN BAĞIMSIZ DENETİME TABİ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU ve de YAYINLANMIŞ OLAN YÖNETMELİKLERE UYGUN OLARAK İNTERNET SİTELERİNDE BULUNDURMALARI GEREKEN YASAL ZORUNLULUKLARA İLİŞKİN MTHS HİZMETİ ALMALARINA YÖNELİK EN GÜNCEL ” YOL HARİTASI ” İÇİN TIKLAYINIZ !…

——-

>>> 21 EYLÜL 2013 LÜTFEN DİKKAT !… YENİ YÖNETMELİK YAYINLANDI..

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİRYÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI … Bu yönetmelik orjinal metni ve değişiklikler ile bir önceki yönetmelikle karşılaştırmalar ve değerlendirmeler için tıklayınız …

SORU ve SORUNLARINIZ İÇİN LÜTFEN E-MAIL GÖNDERİNİZ !..

[email protected] adresine konu satırına : MTHS yazarak e-mail gönderen firmalara GLOBALNET olarak bu konularda gerekli süreç yönlendirme, bilgilendirme ve de desteğimiz sürmektedir.

Tarih : 21 Eylül 2013 CUMARTESİ, Resmi Gazete, Sayı : 28772 (Değişiklik Yönetmeliğinin Resmi Gazete Orjinal Sayfası Linki)

————————————

ÖNCEKİ MAKALELER

————————-10.09.2013 TARİHLİ YENİ BİLGİLENDİRME ———————————————–

Firmamıza e-maille soru yönelten ya da bilgi talep eden Firmalara yönelik hazırladığımız genel bir bilgilendirmedir.

 • MTHS, Denetime tabi Şirketlerin İçeriklerini kendi sunucuları üzerinde tutmaya yetkili Firma statüsüdür.
 • Yönetmeliğe uygun olarak bu statüye uyan ve TÜBİTAK tan teknilk raporu alarak Gümrük Bakanlığından da yetkiyi alan firmalar bu hizmeti verebilir.
 • MTHS’ler yönetmelikler ve yasalarda belirtilen Firmalara ait içerikleri bulunduracaklar (firmaların web sitelerini değil).
 • Şu anki duruma görede Bakanlık tarafından çıkartılmış olan yönetmelikte yer alan Tübitak’tan Teknik Raporu almış herhangi bir firma atanmamıştır.
 • Tübitak ile Bakanlığın “Teknik Kriterler Rehberi” çalışmaları devam etmektedir. Bu konuda yönergeler hazırlanmaktadır.
 • Bu nedenle hiçbir MTHS adayı şu anda süreç hazır olmadığından bu belgeye sahip değildir.
 • Tübitak tarafından şu anda başvuru alınmaktadır, ancak uygulama süreci kriterler henüz oluşmadığından başlatılamamaktadır.
 • İnternet sitesi olan şirketler, MTHS’lerden servis alacak ise bu durumda MTHS’nin bu şirket için belirlediği adrese “Bilgi Toplumu Hizmetleri” bağlantısı (link) vermesi zorunludur.
 • MTHS’lerden servis almayacak firmalar ise kendi web sitelerini aynen MTHS’ler gibi aynı süreç çerçevesinde yasaya ve yönetmeliğe uygun yapıya getirmesi zorunludur.
 • MTHS’lerden hizmet alacak firmalar için ise zorunlu değildir.
 • Sadece şirketin web sitesinden, MTHS’lerin o şirket için ayırdığı adrese “Bilgi Toplumu Hizmetleri” bağlantısı (link) vermek zorunludur.
 • Dileyen Şirketler, yetkilendirilmiş dijital e-imzaya sahip kişi ile MTHS’lerin o şirket için ayrıldığı alana login olarak zaman damgalı içeriklerini yükleyebileceklerdir.
 • Dileyen Şirketler ise MTHS çalışmalarımız çerçevesinde aşağıdaki konularda hizmet alabileceklerdir (Müşterilerin yetkilendirmesi halinde)

1. Şirket Bazında İçerik Barındırma (fiyatlandırma aylık girilecek içerik yoğunluğuna göre yıllık abonelik sistemi doğrultusunda fiyatlandırılacaktır.)
2. Şirket Bazında İçerik Güncelleme (fiyatlandırma sunucu üzerinde sağlanacak alan kapasitesine göre yıllık abonelik sistemi doğrultusunda fiyatlandırılacaktır.)
3. E-İmza Servisleri
4. Zaman Damgası Servisleri

Süreç ile ilgili son durum açıklaması.
– Bakanlık yetkilileri Tübitak ile olan Teknik Rapor ‘un Teknik Kriterler Rehberi üzerindeki çalışmaları halen devam etmektedir.

——————————————————————————–

Yeni Bilgi (23.08.2013) : MTHS FAALİYETLERİ  konulu yazımızı okuyunuz..

LÜTFEN DİKKAT (YENİ HABER 23.08.2013)

MERKEZİ VERİ TABANI HİZMET SAĞLAYICI MTHS Servisleri konusunda GLOBALNET Denetime Tabi Şirketlere MTHS Sürecine Yönelik Hizmetler sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktayız.

Bu çerçevede Bakanlar Kurulu tarafından (Kamu Gözetim Kurumu ‘nun Belirlediği) Bağımsız Denetime Tabi tüm Şirketlere Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı servisleri sağlama konusunda hizmet vermek üzere çalışmalarımızı hızlandırmış bulunmaktayız.

LÜTFEN E-MAIL GÖNDERİNİZ !..

[email protected] adresine konu satırına : MTHS yazarak e-mail gönderen firmalara GLOBALNET olarak bu konularda gerekli süreç yönlendirme, bilgilendirme ve de destek vermekteyiz. Ayrıca telefon desteğimizde sürmektedir.

Lütfen Yönetmeliğin gerektirdiği ve Web Sitenizde “BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ” Sayfasından bağlantı verilerek Sunucularımız üzerinde yayınlanacak Dokümanlarınızı şimdiden hazırlayınız..

İlgili Diğer Bağlantılar :

Yeni Gelişmeler : MTHS Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı Yönetmelik Hakkında

Değerlendirme : Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı MTHS ‘ler ve Yönetmelik

BAKANLAR KURULU KARARI DOĞRULTUSUNDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ “SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK ve MTHS ”

31 Mayıs 2013 Tarihinde Resmi Gazete :YÖNETMELİK Resmi Gazete Bağlantısı İçin Tıklayınız

İlk Duyurumuz ve Orjinal Metinler : Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı MTHS Duyurusu

Yeni TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TTK (İNTERNET SİTESİ WEB SİTESİ ZORUNLULUĞU) 6102 Sayılı Kanun 1524. Madde

———–

Resmi Gazete Sayısı : 28663 , Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2013 (Yönetmelik Ana metnine ulaşmak isterseniz bu bağlantıya tıklayınız)

Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıların yapacakları işlemler ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve esaslar

Tanımlar ve kısaltmalar :
Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı MTHS : 6102 Sayılı Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme dahil olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri yürüten özel hukuk tüzel kişisi

Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı MTHS

(1) MTHS ’lerin faaliyetleri bu konuda Bakanlıkça verilmiş faaliyet iznine bağlıdır.
(2) Payları, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca MKK tarafından kayden izlenen şirketler için MTHS faaliyeti MKK tarafından yerine getirilir.
(3) MTHS sıfatıyla şirketler adına erişime açık bulundurulan bilgi ve belgeler 12 nci maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlenir.

MTHS ’nin yükümlülükleri

a) 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uymakla,
b) Güvenli elektronik imzayı destekleyecek alt yapıyı sağlamakla,
c) Şirketlerin taleplerine göre internet sitesini barındırma veya veri tabanını muhafaza etme fonksiyonlarını yerine getirmekle,
ç) Yürütmekte olduğu faaliyete engel bir durum çıkması halinde bunu yedi gün içinde Bakanlığa bildirmekle,
d) Bakanlıkça talep edilmesi halinde, MERSİS ve diğer ilgili veri tabanları ile entegrasyonunu gerçekleştirmekle,
yükümlüdür.

Rapor – MADDE 9 –

(1) MTHS, Bakanlığa her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin verdiği hizmetlere ve hizmet verdiği şirketlerin bilgilerine dair bir rapor verir.
(2) Bakanlık tarafından münhasıran MTHS faaliyetine ilişkin istenecek diğer bilgi ve belgelerin de verilmesi gerekir.

Şirketlerin yükümlülükleri – MADDE 10 –

(1) Şirketler, Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca internet sitesinin özgülenmiş kısmında bulunması öngörülen içeriği Bakanlık tarafından bir format belirlenmiş ise o formatta, belirlenmemişse elektronik ortamda MTHS’ye bildirir.

(2) Şirketler tarafından internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümünün şirkete ait internet sitesi üzerinden veya MTHS’ler üzerinden arama motorları tarafından kolay bulunabilmesi için, ana sayfada “bilgi toplumu hizmetleri şirket unvanı” şeklinde bir ibareye yer verilir.

(3) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, internet sitesinde yer alan içeriğin sitede yayımlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesi gibi işlemlerde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanırlar.

(4) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, ilgili bilgilere erişim için internet sitesi içinde “http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri” adresinden yönlenmeyi sağlarlar. Şirketin farklı markalar ve pazarlama amaçları ile birden fazla alan adı sahibi olması durumunda her bir alan adı için bu ilke uygulanır.

(5) Şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi ve belgeleri 12 nci maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlerler.

(6) Şirketlerin sahip oldukları internet siteleri, 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uygun olarak işletilir.

Teknik hususlar ve güvenlik kriterleri – MADDE 11

(1) Şirketlerin ve MTHS’lerin, bu Yönetmelik uyarınca yürütmekle yükümlü oldukları faaliyetler nedeniyle asgariyedekleme ve felaketten kurtarma planlarına, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olmaları gerekir.

(2) Şirketler ve MTHS ’ler, Kanunun ve bu Yönetmeliğin internet sitesinde bulunmasını öngördüğü asgari içeriğin üçüncü kişilere karşı erişilebilirliğini, bütünlüğünü, güvenliğini, değiştirilmezliğini ve inkar edilmezliğini sağlarlar.

(3) Şirketler ve MTHS ’ler, verdikleri hizmetlere ilişkin sunucuları barındıran veri merkezlerini ve sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kurup işletebilecekleri gibi bulut bilişim teknolojisi de dahil olmak üzere güncel teknolojileri kullanarak yurt dışında da kurup işletebilirler veya hizmet satın alabilirler.

(4) Şirketler ve MTHS ’ler, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak;
a) ISO/IEC 27001 standardına uyarlar.
b) Engelli bireylerin erişilebilirliği sağlamak için ise ISO/IEC 40500:2012 (W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0) standardına uyduklarını taahhüt ederler.

(5) Elektronik imzalı belgelerin uzun ömürlü olabilmesi için güvenli elektronik imzaların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2/7/2012 tarihli ve 2012/DK-15/299 sayılı Kurul Kararı ile yayımlanan Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberinde yer alan Arşiv Elektronik İmza Uzun Dönemli ve SİL Kontrollü Güvenli Elektronik İmza Politikaları (Profil P3)’na veya Uzun Dönemli ve ÇİSDuP Kontrollü Güvenli Elektronik İmza Politikaları (Profil P4)’na uygun olarak üretilmesi ve bu imzaların saklanması gereken süre içinde belirli zaman aralıklarında arşiv formatında güncellenmesi gereklidir.

Elektronik Arşivleme – MADDE 12

(1) İnternet sitesinde yayımlanan içerik, ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik olarak arşivlenir.

(2) İçeriğin MERSİS ve/veya diğer veri tabanlarına bir MTHS aracılığıyla aktarılması Bakanlık tarafından zorunlu kılınmışsa bu içerik Bakanlık tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak ilgili veri tabanına aktarılabilir.

(3) İnternet sitesinde yer alacak içeriğin arşivlenmesinde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılır.

Ücretlerin tespiti – MADDE 13

(1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, MTHS’ler tarafından şirketlere verilen hizmetler karşılığında talep edilecek ücretleri veya bunların üst sınırlarını belirlemeye yetkilidir.

Teknik rapor – MADDE 14

(1) Şirketler ve MTHS’ler internet sitelerinin özgülenmiş kısımlarının bu Yönetmelik ve Kanunun 1524 üncü madde hükümlerine uygunluğunu, ikinci fıkrada belirtilen kurumlara tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafından düzenlenen teknik raporu Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

MTHS hizmeti verecek sermaye şirketleri ayrıca kendi bilgilerini özgüledikleri internet sitelerinin uygunluğunu da bu raporda tespit ettirir.

(2) Teknik rapor, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK veya bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketlerinden alınabilir. Bu rapor, iki yılda bir yenilenir ve birinci fıkrada öngörülen işlemler tekrarlanır.
(3) Teknik raporda, şirketlerin ve MTHS’lerin 8, 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen hususlara uygunluğu tespit edilir.

Bakanlık izni – MADDE 15 –

(1) Özel hukuk tüzel kişileri, MTHS olma talebini içeren dilekçeyi 14 üncü madde uyarınca aldığı teknik raporla birlikte Bakanlığa ibraz etmek suretiyle izin talebinde bulunurlar.

Ancak MTHS hizmeti vermek için izin başvurusunda bulunan sermaye şirketlerinin, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kendi bilgilerini özgüleyecekleri internet sitesine sahip olmaları gerekir.

(2) Bakanlık, izin taleplerini bir ay içinde sonuçlandırır. İzin şartlarını eksiksiz olarak yerine getiren MTHS ’ye Bakanlıkça faaliyet izni verilir.

(3) Bakanlık, inceleme sonucunda izin şartlarından bir veya birkaçının eksikliğini veya yerine getirilmediğini tespit ederse bu eksikliklerin giderilmesi için talep sahibine, bir ayı geçmemek üzere süre verebilir. Eksikliklerin bu süre içinde giderilmesi halinde ikinci fıkra uyarınca faaliyet izni verilir.

MTHS ’lerin faaliyetlerinin sona ermesi
MADDE 16 – (1) MTHS’lerin faaliyetinin devamı sırasında; 11 inci maddede yer alan faaliyet şartlarından birinin veya birkaçının kaybedildiğinin yenilenen teknik raporda tespit edilmesi halinde, Bakanlık tarafından MTHS’ye bu eksikliğin giderilmesi için üç aya kadar süre verilir. Gerekli hallerde MTHS’ye bir ayı aşmamak üzere ek süre verilebilir. Verilen süreler içinde MTHS’nin faaliyeti sadece sözleşme yaptığı şirketlere hizmet vermekle sınırlı olmak üzere devam eder. Ancak MTHS, hizmet verdiği şirketlere teknik raporla tespit edilen eksiklikleri kayıtlı elektronik posta yoluyla derhal bildirmekle yükümlüdür. Verilen süreler içinde eksikliğin giderilmemesi halinde MTHS’nin faaliyetine Bakanlık tarafından son verilir.
(2) MTHS , kendi isteğiyle faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu; Bakanlığa yazılı olarak bildirir, faaliyetine son verme kararını internet sitesinde yayımlar ve hizmet verdiği şirketlere bu durumu kayıtlı elektronik posta ile bildirir.
(3) Birinci fıkraya göre MTHS’nin teknik raporla tespit edilen eksikliklerini veya ikinci fıkraya göre kendi isteğiyle faaliyetine son vereceğini kayıtlı elektronik posta yoluyla öğrenen hizmet alan şirketler, kendi belirleyecekleri diğer bir MTHS’den hizmet alabilirler.
(4) MTHS , Bakanlığın faaliyete son verme kararının tebliğinden veya faaliyetine son verme kararını Bakanlığa bildirdiği tarihten itibaren hizmet sağlayamaz.
(5) Faaliyetine son veren veya verilen MTHS’ler, oluşturdukları arşivi derhal hizmet verdiği şirketlere devreder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

İnternet sitesi yükümlülüğünün yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan şirketler – GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketlerin, 1/7/2013 tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir. İnternet sitesi var olan şirketlerin ise, aynı süre (üç ay) içerisinde sitelerinin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekir.
Yürürlük – MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—– BİZE ULAŞIN !.. BİZE DANIŞIN !.. —–

[email protected] adresine konu satırına : MTHS yazarak e-mail gönderiniz…

GLOBALNET Internet Technologies
tel/fax : +90 312 473 88 80 , 83 –
www.GLOBALNET.com.tr

Facebook Adresimiz : facebook.com/globalnetweb

Twitter : twitter.com/globalnetcomtr

GLOBALNET INTERNET TECHNOLOGIES —-

INTERNET ODAKLI SINIRSIZ/SİNİRSİZ WEB SERVİSLERİ

– ALAN ADI – WEB TASARIM – WEB DESTEK – WEB GÜNCELLEME – WEB HOSTING – E-MAIL HOSTING – SEO – SSL

Ayrıntılı Bilgi İçin Alan Adları Web Siteleri :

MTHS – Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı Web Sitesi

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

Özel Fırsatlar

Sigorta Acenteleri İçin Kurumsal E-posta Zorunluluğu

Hisar Hospital Intercontinental Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Bitrix24 CRM İle Dijitalleşme Sürecinizi Hızlandırın: Özel İndirim Fırsatı

Bitrix24 CRM Nedir?

SEM Nedir?

TÜMAD Madencilik Web Sitesi Yayına Alındı

Blockchain Nedir?

KOZA Halı Bitrix24 CRM çözümleri ve uygulama yazılımları konusunda GLOBALNET’i tercih etti.

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.