linkedin

GLOBALNET ile GÜVENdesiniz.

TBD BİLİŞİM Dergisi 155. Sayısı Yayınlandı

TBD BİLİŞİM Dergisi 155. Sayısı Yayınlandı

TBD BİLİŞİM DERGİSİ 155. Sayı
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) BİLİŞİM Dergisi‘nin 155. sayısı yayında. 218 sayfa olarak çıkan BİLİŞİM Haziran 2013 sayısının “Dosya” sayfalarında Türkiye‘de özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektöründe faaliyet gösteren bazı firmaların yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerinden örneklere yer verildi. “Bir konu” bölümünde, “yeni bir dönemin işareti”olarak görülen Kayıtlı Elektronik Posta‘nın (KEP) işlendiği BİLİŞİM Dergisi‘nin 155. sayısında “Kamuda Bilişim 2023 Vizyonu” ana temasıyla 16-19 Mayıs 2013‘te düzenlenen Kamu Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB), Kamu Bilişim Platformu da ayrıntılı olarak yer aldı.

Gelecek nesilleri düşünerek atılan adımlar…

tbd-bilisim-dergisi‘-155-sayisi-yayinlandi1980‘den sonra sıklıkla kullanılan ancak geçmişi 1950‘lere kadar uzanan sosyal sorumluluk projeleri,

“Toplumda yer alan tüm örgütlerin ‘ortak yaşam idealleri‘ için kolektif bir biçimde çalışması, bu amaca hizmet eden projeler geliştirmesi” şeklinde değerlendiriliyor. “Gelecek nesilleri düşünerek atılan her tür adım” olarak görülen sosyal sorumluluk projelerinin sayısının Türkiye‘de 100‘ü aşarken 2 milyar dolarlık büyüklüğü yakaladığı düşünülüyor. BİT sektöründeki firmalar, “istihdam”, “engelli istihdamı”, “girişimcilik”, “eğitim”, “eğitimde bilgisayarlaşma”, “sektörel beceriler kazandırma”, “kadın girişimciye destek” ve “çevre”  üzerine yoğunlaşıyor.

Avea Kurumsal İletişim Direktörü Füsun Feridun, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde öncelikli alanlar olarak belirlediklerini belirtti. HP Türkiye ve Ortadoğu Çevre Yöneticisi Hande Baloğlu Toker,, uzun soluklu ve kapsamlı projeleri olan “Potansiyelini Keşfet” ile öncelikli olarak bedensel engellilerin özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim almaları, kendilerini geliştirmeleri ve istihdam edilebilmelerinin amaçlandığını bildirdi. Intel Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Melih Gezer, eğitimde bilgisayarlaşmanın artmasına katkıda bulunup kadınları desteklediklerinin altını çizdi. Koç Bilgi Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Banu Aydoğan, BİT‘in etkin kullanımının, çevre kirliliğinin azaltılmasında önemli rol oynadığına değinerek “çevre”nin en çok ilgi duydukları alan olduğunu söyledi. Oracle Türkiye Genel Müdürü Filiz Doğan, öğrencilerin çalışma hayatına atılmadan önce sektörel beceriler kazandırdıklarını anlattı. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ise, Türkiye‘nin geleceğine değer katacak projeler geliştirip uyguladıkları, “fırsat eşitliği yaratma” ve “insanımızın geleceğine yatırım yapma”ya odaklandıklarını vurguladı. Türk Telekom CEO‘su Tahsin Yılmaz, 81 ildeki altyapı yatırımlarıyla, toplum için “değer yaratma” hedefiyle çalıştıklarının altını çizerken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de, tüm projelerde, toplumun uzun vadeli ve sürdürülebilir başarısına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

“Kamuda Bilişim 2023 Vizyonu”, 15. Kamu-BİB‘de tartışıldı

Türkiye Bilişim Derneği‘nin (TBD) her yıl düzenlediği geleneksel etkinliklerinden biri Kamu Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB), Kamu Bilişim Platformu, 16-19 Mayıs 2013 tarihlerinde Bodrum Hilton Otel‘de gerçekleştirildi. Bakan, bürokrat, BİM yöneticileri ve sektör uzmanlarının katılımı ve “Kamuda Bilişim 2023 Vizyonu” ana temasıyla düzenlenen etkinlikte hazırlanan 7 rapor ele alındı, çeşitli konularda oturum ve toplantılar yapıldı.

Çalışma grupları sunumlarının değerlendirilmesine yönelik anketlerle katılımcıların görüşleri toplanırken sosyal etkinlik anlamında da birçok ilke imza atıldı. Etkinlik öncesi ve etkinlik sırasında çekilen belgesel ve sunulan görseller, sergilenen resimler, yapılan tiyatro gösterisiyle farklılıklar yaşandı. “Hazine avı” ve “Dans yarışması” da, 15. Kamu Bilişim Platformu toplantısında sosyalleşme ve kaynaşmayı sağlayan diğer iki etkinlik oldu.

Türkiye‘nin 2023 vizyonu için kamuda yapılması gereken çalışmalar önemli

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Murteza Balcı, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulup veri paylaşımındaki eksiklik ve sıkıntıların aşılacağını belirtirken Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Fırat, e-devlet projelerinin yürütülmesine ilişkin hazırlayacakları yönetmeliğin önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini bildirdi.  Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Daire Başkanı Emin Sadık Aydın, teknoloji ile yetişen nesilleri “Dokunmatik nesil” olarak nitelendirirken TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) Müdürü Dr. Murat Kahraman, önemli projelerin başbakanlıkça izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ekonomi Bakan Danışmanı Arslan: Bilgi ekonomisine geçiş 1-2 yılda olacak şey değil

15. Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu‘nda konuşan Ekonomi Bakanlığı  Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı ve Bakan Zafer Çağlayan‘ın Danışmanı Dr. Halil Bader Arslan, dünyada ve Türkiye‘deki ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verip, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinde mal ve hizmet ihracatının payının arttığını belirten Arslan,  hizmet ihracatını koordine etmek için Ekonomi Bakanlığı tarafından yeni bir yapı üzerinde çalışıldığını söyledi. Arslan, sektördeki şirketlerin dış pazara yönelmelerini, teşvikleri daha iyi değerlendirmelerini istedi.

Bakanlık olarak bilişim sektörü ile daha yakın çalışmaya başladıklarına değinen Arslan,  Türkiye olarak ilk kez 2012‘de hizmet sektörleri ihracatının desteklenmeye başladığını anlattı ve hizmet ihracatını koordine etmek için yeni bir yapı üzerinde çalışıldığını bildirdi. Arslan, bilişim/yazılım sektörünün “ihracattan ziyade, iç pazara odaklanmış” bir yapıda göründüğünü olduğunu belirtti.

Özel sektör gözüyle 2023

Turkcell Superonline Kurumsal Satış Yöneticisi Borga Erbil, hükümetin açıkladığı 2023 yılı hedefi olan 14 milyon haneye 1000 Mbps fiber İnternet hedefine paralel şekilde yatırımlarının sürdüğünü bildirirken İntel Türkiye İş Geliştirme Müdürü Göker Öztürk, Türkiye‘de oluşturulacak kamu veri merkezi ile ilgili tüm aşamalarda özel sektörle iç içe yürünmesini istedi. Ulaştırma Bakanlığı‘nın İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) temsilcisi İhsan Durdu, ICANN‘in Türkiye‘ye (İstanbul) gelişinin duygusal nedenlerle olmadığına dikkat çekti.

“Büyük veri”, yapılan işlere değer katıyor

Elimizde hem saklamaktan vazgeçemediğimiz hem de henüz yönetemediğimiz büyük bir veri katmanı bulunuyor. “Büyük veri”,  sorunlarıyla birlikte, aynı zamanda organizasyonlara yaptıkları işe değer katmak için sayısız fırsatlar sunuyor.

15. Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu‘nun ikinci günü gerçekleştirilen üçüncü oturumda  “Büyük veri” (Big data) konusu ele alındı. Yöneticiliğini TBD Başkanı Turhan Menteş‘in yaptığı oturuma; SAFTAŞ Bilgi ve Bilgisayar Teknolojileri ve Ticaret A.Ş‘den Oral Barkay, Teredata firması Çözüm Mimarı Burak Biçen, SAFTAŞ Bilgi ve Bilgisayar Teknolojileri ve Ticaret A.Ş Teknoloji Yöneticisi Öykü Gençay konuşmacı olarak katıldı.

Yeni bir dönemin işareti: KEP   

Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda elektronik posta yaygın olarak kullanılıyor. Fakat standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar bulunması nedeniyle Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi tam da bu noktada işe yarıyor.  KEP sisteminin kanuni dayanağı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun 18‘inci maddesinin üçüncü bendinde yer alan hükümler ile oluşturuldu.  Türkiye‘de KEP konusunda BTK ile Adalet Bakanlığı,  yayınladıkları yönetmelik ve tebliğlerle, KEP adreslerinin aynı zamanda e-tebligat adresi olarak kullanılmasını sağladı.

BTK Sarıkaya: KEP uygulamaları yeni yeni geliştiriliyor, şimdilik herhangi bir sorun yaşanmıyor

Türkiye‘de KEP‘in oldukça yeni olduğunu belirten BTK Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı K. Sacid Sarıkaya, KEP sistemiyle bilgi ve belge paylaşacak uygulamalar yeni geliştirilmeye başlandığı ve şimdilik herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi. Sarıkaya, uygulamaları geliştirilip kullanıldıkça oluşacak sıkıntıların hızla giderileceğini söyledi. Sarıkaya, KEPHS‘lerin birlikte çalışabilirliğine ilişkin teknik ve idari hususları belirlemek üzere Mart 2013‘te başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Tutar: Noterlerin KEP sistemi içerisinde olması çok önemli

“Kayıtlı Elektronik Posta hizmeti bizim işimiz” diyen Türkiye Noterler Birliği (TNB) Başkanı Yunus Tutar, Türkiye Noterler Birliği ve Vakfı olarak engin bir bilgi birikimi ve deneyimli insan kaynağına sahip olduğunu belirtti.  TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney ise, 2014 sonunda Türkiye‘de 4 milyon KEP kullanıcısının öngörüldüğünü bildirdi.

PTT Genel Müdürü Tural: KEP hizmeti veren 3 hizmet sağlayıcıdan ilkiyiz

KEP uygulama çalışmalarına 2009 yılında başladığını anlatan PTT Genel Müdürü Osman Tural, KEP hizmeti vermekle görevlendirilen üç hizmet sağlayıcıdan ilki olduklarına dikkat çekti. Tural, şu anda 82 Başmüdürlük, 132 Merkez Müdürlüğü ve 182 gişeden başvuru yapılabildiğini bildirdi.

TÜRKKEP CEO‘su Samast: KEP adreslerini “anında” sağlayabiliyoruz

KEP adreslerini dünyada bir ilkle “anında” sağlayabildiklerini iddia eden Yüksel Samast, başvuru yapıldığında ertesi gün talebe göre; 1, 2 ve 3 yıllık sürelerle hesap açtıklarını bildirdi. Samast, bir kişi adına tescil edilen bir KEP adresinin kapatılsa bile başka bir kişiye verilmediğinin altını çizdi.

TBD Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Aydın Köksal‘ın “Bilişim Devriminde Türkiye: 1971 – 2011 – 2051”  başlıklı son yapıtı üzerinde bir söyleşi de gerçekleştirildi. Köksal, özellikle gençlerden TBD ile başlayıp 30 STK ve devlet işbirliği ve katkılarıyla bugüne ulaşan birikimin üstüne titremelerini istedi.  2050‘de Türkiye‘nin 6. büyük ekonomi olabileceğini belirten Köksal, yazılım üretiminin darboğazdan çıkması için alınması gereken ivedi önlemlerin geç olmadan yaşama geçirilmesi gerektiğinin altını çizip “Bilişim ve yazılımdaki teknik birikimimizi geliştirmeyi sürdürelim” dedi.

“Vatandaş gazeteciliğinin kontrolü zor ve tehlikeli” diyen Gazeteci Ece Temelkuran ise “Üç soru üç cevap” sayfalarında, gazetecilik eğitiminden geçenlerin söylediklerine kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Ebru Altunok, “Bir dilek tut” derken, 309 yıl uyuyan gençlerin hikâyesini içeren Ashab-ı Kehf efsanesini anlatıyor.

“KOBİ‘lerin sosyal mecralarda olmaları için nedenler!”, Dr. Serdar Biroğul tarafından ele alındı. Biroğul, KOBİ‘ler açısından bakıldığında sosyal ağlar ve sosyal medya alanlarının hem pratik, hem hızlı, hem de tasarruflu gibi görüldüğünü vurguluyor.

“Endüstriden Haberler”  köşesinde Eylem Cülcüloğlu, “Bir milyon kişinin parası buhar oldu”  derken “PC‘lerin sonu mu geliyor?” sorusunun yanıtını arıyor. Cülcüloğlu, ayrıca “Dijital uçurum” konusundaki değerlendirmeleri de dergide yer buluyor.

İlker Tabak, “Simge” köşe yazısında “Taksim Gezi Parkı‘” ‘ndaki yıkıma karşı başlatılan direniş ile doğanın simgesi olan ağaçların demokrasinin de simgesi olduğuna dikkat çekiyor.

Nezih Kuleyin, “Ufkun Ötesi” köşe yazısında “Yeşil Bilişim” konusuna eğilerek bilişim teknolojisinin yarattığı olgudan söz ediyor.

Bilişim Dergisi‘ne aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

e-dergi : www.bilisimdergisi.org

pdf      : http://www.bilisimdergisi.org/s155/pages/s155_web.pdf

Ipad    : http://www.appannie.com/app/ios/489948777/

Iphone: http://itunes.apple.com/bw/app/bilisim-dergisi/id439832259?mt=8

Eski sayılar:  http://www.tbd.org.tr/index.php?sayfa=dergi&mi=1

Kaynak : TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ www.tbd.org.tr

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

Özel Fırsatlar

Sigorta Acenteleri İçin Kurumsal E-posta Zorunluluğu

Hisar Hospital Intercontinental Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Bitrix24 CRM İle Dijitalleşme Sürecinizi Hızlandırın: Özel İndirim Fırsatı

Bitrix24 CRM Nedir?

SEM Nedir?

TÜMAD Madencilik Web Sitesi Yayına Alındı

Blockchain Nedir?

KOZA Halı Bitrix24 CRM çözümleri ve uygulama yazılımları konusunda GLOBALNET’i tercih etti.

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.