linkedin
TELE ÇALIŞMA (WORKING FROM HOME)

TELE ÇALIŞMA (WORKING FROM HOME)

Dijitalleşme ile birlikte hayatımıza giren evden çalışma (working from home), uzaktan çalışma (remote working) ya da tele-çalışma (tele-working) yeni bir konsept değildir. Türk hukuku ve karşılaştırmalı hukuk bakımından da yeni bir çalışma türü olmayan uzaktan çalışma Covid-19 pandemisi ile hızla yaygınlık kazanmıştır. Bilgi, iletişim teknolojilerindeki gelişim ve modern çalışmanın bilindik mekân ve zaman sınırlarının dışına çıkmasını sağlayarak onun doğasını derinden etkilemiştir. Tele çalışma, bahsedilen gelişimin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve temelde bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânların kullanılmasına dayalı esnek bir çalışma türüdür. Tele çalışmanın uygulanma oranı tüm dünyada artmaktadır. Dünyadaki gelişmiş ülkeler çeşitli oranlarda tele çalışmayı uygulamaktadırlar. Tele çalışma, çalışma hayatını direkt ya da dolaylı olarak birçok biçimde etkilemektedir.
İş organizasyonundaki değişiklikler, işgücü kompozisyonu ve kişisel bilgisayarların gelişmesi tele çalışma artışını desteklemektedir. Çalışanlar ev dâhil istedikleri yerden işlerini yapabilmektedirler. Gelişmiş bilgi sistemleri, çalışanlara ofislerine fiziksel olarak bağımlı olmadan elektronik olarak erişimi mümkün kılmaktadır. Esnek saatlere olan ihtiyaç tele çalışmanın çekiciliğini artırmıştır.

Sonuç olarak ev eksenli tele çalışmanın çalışanlar için çalışma sürelerinin ve iş yoğunluğunun artması, evin iş yerine dönüşmesi sebebiyle aile hayatının olumsuz etkilenmesi, ücretlerin düşük, yoğun denetim nedeniyle baskının ve stresin artması, sosyal izolasyon ve sınırlı bir kariyer gelişimi olarak sayılabilecek önemli sorunları beraberinde getirdiği görülmüştür.

TELE ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI

ÇALIŞANLAR AÇISINDAN

•    Esneklik
•    Özerklik
•    Kişisel özgürlük
•    Bireysel çalışma
•    Masrafların azalması
•    Daha az iş problemleri
•    Yolculuk zamanının ve maliyetlerinin azalması
•    Geliştirilmiş iş fırsatları
•    Yerel faaliyetlere daha fazla katılım
•    İş ve aile yaşamı arasındaki dengenin kurulması
•    İşsizliğe bir alternatifi
•    Görevde daha fazla verimlilik
•    Daha iyi bir yaşam kalitesi

İŞVERENLER VE KURUMLAR AÇISINDAN

•    Ofis mekân tasarrufu
•    Artan çalışma verimliliği (%15-20 oranlarında)
•    İş ilişkilerinde esneklik
•    Daha iyi müşteri hizmeti
•    Motivasyonun artması
•    Maliyetin azaltılması
•    Daha az devamsızlık
•    Nitelikli işgücü

TELE ÇALIŞMANIN DEZAVANTAJLARI

ÇALIŞANLAR AÇISINDAN

•    Takım çalışmasının zorlaşması
•    Statü kaybı korkusu
•    Terfi sorunları
•    Psikolojik problemler
•    Ofisle kontağın azalması sonucu yaşanan sosyal izolasyon
•    Yeterli teknolojik kaynakların eksikliği
•    İş ve ev yaşamı arasında çıkabilecek potansiyel sorunlar
•    Var olan aile sorunlarının şiddetlenmesi
•    Meslektaşlardan izole olma
•    İş kolikliğe eğilim

İŞVERENLER VE KURUMLAR ARASINDA

•    Kurumsal yapı değişiklikleri
•    Donanım maliyetleri
•    Görev tahsis hataları
•    Çalışan motivasyonu
•    Teknolojiye erişim problemleri
•    Çalışanların işi istismar etme korkusu
•    Çalışanların performansının izlenmesi ve ölçülmesindeki zorluklar
•    Çalışanların kontrolü ve güveni
•    Çalışanlara erişebilirlik
•    Kurumsal deneyim eksikliği
•    Sendikaların olumsuz yaklaşımları
•    Sigorta, Sağlık ve güvenlik sorunları

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

İstanbul İstif Makinaları Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

DOMAIN FIRSATLARI ! Satılık ya da Kiralık Alan Adları

İş İlanı : CRM Yazılım Destek, Eğitim Uzmanları

Low-code / No-code Uygulama Geliştirme Nedir?

idefix Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Dijital Çağda İş Süreçlerinin Dönüşümü: Temel Teknolojiler ve Araçlar

.tr Uzantılı Alan Adı Başvuruları

Ankara E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı

Sigorta Acentelerine Özel Kurumsal E-Posta, Web Sitesi Hizmetleri

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.