linkedin
TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Yeni Dönem Başkanı Ertan Barut: “Yazılım İhracatımızı 10 Milyar Dolara Çıkarabiliriz”

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Yeni Dönem Başkanı Ertan Barut: “Yazılım İhracatımızı 10 Milyar Dolara Çıkarabiliriz”

Yazılım sektörünün stratejik olarak daha fazla desteklenmesini isteyen TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Yeni Dönem Başkanı Ertan Barut, hedeflerinin yazılım endüstrisinin iç ve dış ticaretinin gelişimi, büyümesi, yerli/milli yazılım üretimi ve ihracatının artırılması, geleceğe dönük yazılımcı işgücü ihtiyacının karşılanması ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar olduğunu belirtti.

Yazılımın elli yıldan daha kısa bir sürede bilinmezlikten, vazgeçilemez hale geldiğini vurgulayan Barut; “TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak, üyelerimizle birlikte yazılım sektörümüz adına üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Bu nedenledir ki önümüzdeki dönem için daha girişimci, katılımcı, bilgi temelli yapılanma ile kalıcı ve çözüm odaklı çalışacak şekilde yoğun bir gündemle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”dedi.

TOBB Yazılım Meclisi Yeni Dönemi Başladı

2006 yılından bu yana yazılım sektörünün gelişimi için çalışmalar yürüten TOBB Türkiye Yazılım Meclisi, 25.02.2021 tarihinde yaptığı seçimli toplantıda Ertan Barut’u oy çokluğuyla Meclis Başkanlığına seçti. Başkan Yardımcılığına da Murat Hüseyin Candan seçildi.

ertanbarut tobb toplanti 1 739x1024 1TOBB Türkiye Yazılım Meclisi

2006 ‘da kurulan sektör meclisleri arasında Bilgisayar Yazılımı Meclisi adıyla yer alan Meclis, 2015 yılından itibaren Türkiye Yazılım Meclisi olarak en üst düzeyde TOBB temsiliyeti ile yazılım sektörüne yönelik sorunlara çözüm geliştirme, istişarelerde bulunma ve yasal mevzuat çalışmalarına katkı vermek üzere faaliyet gösteriyor.

Mecliste, 32 şirket ve 8 sivil toplum kuruluşu olmak üzere 40 üye yanında ayrıca ilgili bakanlıklardan ve kamu kurumlardan temsilciler de bulunuyor.

İstişari nitelikte olmak üzere, sektörel sorunları inceleyerek tespit etmek, TOBB ve ilgili makamlarla istişareler, müzakereler yoluyla sektörel gelişmeyi teşvik edici görüş ve değerlendirmeler yaparak sektörün gelişimi ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirme ve sunma misyonuyla faaliyet gösteren Yazılım Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bünyesinde sektörel gelişmeyi teşvik etmek, TOBB adına sektörü temsil etmek, sektörde ortak görüşleri oluşturmak, özel sektör ile yetkili kurumlar arasında bir temas noktası olmak, Kamu, özel sektör işbirliğinin geliştirilmesine imkân sağlamayı amaçlıyor.

Yazılım Meclisi, kurulduğu günden itibaren kamu, özel sektör ve stk’lar işbirliğiyle sektörün gelişimine direk etki edecek birçok önemli çalışmaya imza atmış, sektörü ilgilendiren, yerli yazılım sektörünün sanayici olarak tanınmasından gelişimine kadar birçok yasa, yönetmelikler ve mevzuat çalışmalarına katkı vermiş, çalıştaylar gerçekleştirmiş, birçok sektör raporları hazırlamış, sektörün önemli sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmiş ve projeler hayata geçirmiştir. SoftAway Projesi de bu projelerden biri olup, Yazılım Firmalarının ihracat potansiyellerinin geliştirilmesi ve de yurtdışına açılması konularında çalışmalar ve faaliyetler yürütülmektedir.

Ülkemiz, Yazılım Sektörümüz ve Geleceğimiz için yola koyulduk

Yeni dönemde yeni bir çok Yazılım Firması ve Sivil Toplum Kuruluşunun Meclise katıldığını belirten Meclis Başkanı Barut; TOBB Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektörden alacağımız güç ve enerji ile Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve Bağlı Kamu Kurumları, Üniversiteler ile elbirliğiyle “Ülkemiz, Yazılım Sektörümüz ve Geleceğimiz için” hayırlı ve kalıcı sonuçlar elde etmek üzere yola koyulduklarını söyledi.

Barut ayrıca “TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak, üyelerimizle birlikte yazılım sektörümüz adına üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Bu nedenledir ki önümüzdeki dönem için “daha girişimci, katılımcı, bilgi temelli yapılanma ile kalıcı ve çözüm odaklı çalışacak şekilde” yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Hedefimiz; yazılım endüstrimizin iç ve dış ticaretinin gelişimi, büyümesi, yerli milli yazılım üretimi ve ihracatın artırılması, geleceğe dönük yazılımcı işgücü ihtiyacının karşılanması ve istihdamın artırılması” ‘na yönelik çalışmalar yapmak, sektörün önündeki sorunlara çözümler geliştirmek olduğunu belirten TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, bu hedeflere ulaşmak için yurtiçi ve yurtdışı ilgili tüm kesimlerle Yazılım Endüstrisi Ekosistemini oluşturarak sürekli iletişim halinde olmayı, etkileşimi arttırmayı, birlik ve beraberliği temin ederek ortak akıl ile kalıcı çözümler geliştirmeyi, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla istişare etmeyi, aynı zamanda kalıcı yapısal modeller geliştirmeyi ve projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Yazılım Vazgeçilemez Bir GÜÇ Haline Gelmiştir

Ertan Barut ; Yazılım, elli yıldan daha kısa bir sürede bilinmezlikten vazgeçilemez hale geldiğini, bugün yazılımın artık salt bir ürün ya da hizmet olmaktan öteye gittiğini ve herhangi bir sektörde, herhangi bir iş sahasında üstlendiği rol ile “rekabette, büyümede, büyük ölçekli değer zinciri oluşturmada ve başarıya ulaşmada” stratejik ve vazgeçilemez bir güç haline geldiğini belirtti.

Son yıllarda endüstri 4.0, dijital dönüşüm, dijital ekonomiye geçiş, her alanda dijitalleşmeyle gelen süreçte verinin de oldukça değerli hale geldiğini hatırlatan Ertan Barut, bu açıdan baktığımızda veriye ulaşma, veriyi analiz etmede “Robotik, otonom ve akıllı sistemler, nesnelerin interneti, yapay zekâ, blok zincir” gibi teknolojilerin hepsinin temelinde üstlendiği rol ile yazılım endüstrisinin de sürekli katlanarak büyümekte olduğunu aktardı.

Barut sözlerine şöyle devam etti;

“ Türkiye ‘nin Önündeki Büyük Fırsat : Yazılım Endüstrisi “

Yazılım Endüstrisi ; büyüklüğü, ürünü yazılım olan firmaların değerlerine ilave olarak ekosistemin ülke ekonomisine kattığı değer ile bir bütün olarak ele alınarak ölçeklendirilmesi gereken bir endüstridir.

Küresel yazılım endüstrisi pazar büyüklüğü yaklaşık 600 milyar dolar seviyesine doğru gelişmekte olup, 2025 için ise bu büyüklüğün yaklaşık 750 milyar dolara ulaşacağı öngörülmektedir.

Yazılım Endüstrisinin, çoğu sektöre direk, bir kısım sektöre de dolaylı etkisi ile dünya ülkeleri ve ekonomilere sağladığı katkı açıkça görülmüş olup, yazılıma her alanda yatırımlar ve ar-ge çalışmaları sürekli gelişerek artmakta, pazar ise sürekli büyümektedir.

IDC Raporlarına göre 2020’de küresel salgının yol açtığı aksamalara dünyanın tepkisiyle teşvik edilen küresel ekonomi, çoğu ürün ve hizmet dijital bir teslimat modeline dayanmış ve rekabetçi kalabilmek için tüm sektörlerde dijitale yatırımlar artmıştır.”

Yazılımın her zaman stratejik bir sektör olduğunu, gelecekte de bunun süreceğini iddia eden Barut, sektörün önemine değinerek, yazılımın dünyada dev bir endüstri haline geldiğini, ülkemizde de sektörlere ve kamuya sağlayacağı katkı ile dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıracağını, tam kapasiteyle desteklendiğinde ise en fazla katma değerli döviz girdisi sağlayabilecek, ülke kalkınmasına direkt etki eden bir sektör olduğunu belirtti.

Barut; “Yazılım sektörümüzün önünü açacak sorunlarının çözülmesi halinde 2-3 yıl içerisinde yazılım ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarabiliriz” dedi.

Yazılım sektörü milli politikalarla ve en üst düzeyde desteklenmeli

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi’nin programında sektörün yurtiçinde gelişimi, yurtdışına açılımı, ihracat, işgücü ve istihdama yönelik çözüm önerileri bulunuyor.

Ertan Barut, ‘Milli Teknoloji Hamlesi Eylem Planı’nı gözeterek ‘İhracat Odaklı Türkiye Yazılım Endüstrisi Gelişim ve Büyüme Stratejileri ve Uygulama Planı’nın hazırlanması; planın yerli ve milli yazılım üretim planını, stratejik teknolojik alanları, hedefleri, uluslararası yazılım endüstrisi işbirliklerini içermesi gerektiğini vurguladı.

Barut, yüzlerce ülkeye göre daha avantajlı olduğumuzu, halen birçok fırsatımızın olduğunu, ülkeler arasında rekabette öne geçebilmek ve Türkiye olarak yazılımda beklenen atılımı gerçekleştirmek için de bir an önce ülke olarak yüzümüzü yazılım endüstrisine dönmemiz gerektiğini belirtti. Sorunların kalıcı çözümüne yönelik yapısal modeller üzerinde çalıştıklarına da değinen Barut, “Yazılım endüstrisinin getirdiği fırsatları ülke olarak iyi değerlendirmemiz gerektiğini belirtiyor ve ülkeler arasında rekabette öne geçebilmek için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:

* Ülkemiz milli politikaları içerisinde yazılıma muhakkak yer vermeli.

* Tüm sektörlerimizde dijital teknolojilere olan yatırımların artışını sağlayacak nitelikte teşvik ve destekler uygulamaya geçirilmeli.

* Gelecek teknolojilere yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin ve harcamalarının yanında patent sayıları artırılmalı, özellikle de yapay zeka ve siber güvenlik üzerine Ar-Ge çalışmalarına ‘Türkiye Dijital Stratejisi’ içerisinde öncelik verilmeli.

İhracat Odaklı Strateji̇k Plan ile Çalışmalarımıza Başladık

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak, sektörümüzle ilgili ülke içi ve dışı pek çok alanındaki sorunlarımıza hakimiz ve önümüzde aşmamız gereken bir çok sorunumuz bulunmaktadır.

Tüm paydaşlar ile birlikte “Yazılım Sektörünü büyütme, İhracatımızı artırma, Dijital Dönüşüm, Sanayi 4.0 ve Toplum 5.0 ‘ı her alanda gerçekleştirme, Dijital Türkiye hedefine ulaştırma, Ülkemiz İhracatına Sektör olarak katkımızı artırma, Dijital Ekonomiye geçiş ve Dünyada yazılımda söz sahibi olarak ülkemiz ekonomisine katkımızı artırma” hedeflerine ulaştıracak çözüm önerilerimizle mevcut kanun, genelge ve kararnamelerle mevzuatlarda yapılacak değişiklikler ve iyileştirmelerle sorunlarımızı çözeceğimize inanıyoruz.

Bunun için de “ihracatı odak alıp, yazılım ve yazılıma dayalı ürün ve hizmet ihracatının artırılmasına yönelik kurgulayıp, hedeflerle eşleştirmek ve bu hedefleri birer eyleme dönüştürecek şekilde tasarı, planlama ve uygulama basamaklarını içerecek bir STRATEJİK PLAN” hazırlıyoruz.

Bu planı da “Sektör Paydaşları Firmalarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Üniversitelerimiz, Kamu Kuruluşlarımızın katkılarıyla ve Sektör Meclislerimizle eş güdüm içerisinde, TOBB Birliğimizden alacağımız destek ve güç ile” hep birlikte sahip çıkarak yürütmeyi, kalıcı ve etkili sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz.

Yazılım Endüstrisi Ekosistemini geliştirip, büyüteceğiz

Yazılım Meclisi olarak önümüzdeki dönemde sektörün tüm paydaşlarıyla yazılım sanayicilerimiz, stk’lar, meslek birlikleri ve odaları, Cumhurbaşkanlığı, Yazılım ve Donanım Endüstrisi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, İlgili Bakanlıklar ve Bağlı Kamu Kurumları, Üniversiteler, Eğitim kurumları, Danışmanlık kuruluşları, Sermaye yatırım, finans şirketleri, bilişim hukuku uzmanları, akademisyenler, yurtiçi ve yurtdışındaki mühendislerimiz, girişimcilerimizin de yer aldığı Yazılım Endüstrisi Ekosistemini geliştirmek ve büyütmek üzere bir çalışma başlatıyoruz. Oluşturacağımız bu ekosistem ile koordinasyon halinde çalışmayı, ortak hedefleri paylaşmayı, ortak aklı birlikte oluşturmayı ve katkılarını almayı hedefliyoruz.

Yazılım Sektörü Envanter Projesini hayata geçireceğiz

Veri temelli yapılanma hedefimiz doğrultusunda ilk önce gündeme getirdiğimiz konulardan biri de Yazılım Sektörü Envanter sorunumuz oldu.

Başta Yazılım Meclisimiz, TOBB birimleri olmak üzere ilgili bakanlıklarımız ve de sivil toplum kuruluşlarımız tarafından benimsendi ve sahip çıkıldı. Bu çerçevede TOBB Yazılım Meclisi olarak Envanter Projesi çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız.

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Çözüm Önerileri (Özet)

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi çözüm önerilerini açıklayan Ertan Barut sözlerini şöyle sonlandırdı;

 • “Türkiye yazılım sektörünü milli seviyede en üst düzeyde desteklenmeli”,
 • “Yazılım üretici şirketlerinin vergi yükümlülükleri bir yıl ötelenmeli”,
 • “Bilişim eğitim müfredatı yenilenmeli”,
 • “İşgücü eğitimi ve istihdamı artırıcı altyapılar geliştirilmeli”,
 • “İnternet ve bulut bilişim altyapıları güçlendirilmeli”,
 • “Veri merkezleri desteklenmeli”,
 • “Dijitalleşmede yerli yazılım firmaları tercih edilmeli”,
 • “Türkiye yazılım endüstrisi güçlendirilmeli ve büyütülmeli”,
 • “Yazılım sektörü teşvikler, destekler ve Ar-Ge politikaları yenilenmeli.”

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Çözüm Önerileri (Ayrıntılı)

Yazılım Üretici Şirketlerimizin Vergi Yükümlülükleri 1 Yıl Ötelenmeli

Yaşadığımız pandemi koşullarında birçok sektörde olduğu üzere ülkemiz yazılım sektöründe 2020 yılında %30-40 arası bir daralma (ciro kaybı) oluşmuştur. Bir yandan yeni alımların azalması, bir yandan da sektörümüzün hizmet verdiği sektörlerin alım ve yatırım gücünün zayıflaması sonucu kayıplar oluşmuştur. Küçülmeden dolayı da zorunlu olarak işgücü kayıpları da oluşmuştur.

Bu nedenle bulunduğumuz bu süreçte yazılım üreticisi şirketlerin vergi yükümlülükleri faizsiz olarak 1 yıl kadar ötelenmeli, sektöre özel düşük faizli ve de sektörümüze uygun kredi, finans desteği sağlanmalıdır.

Bilişim Eğitim Müfredatı Yenilenmeli, İşgücü Eğitimi ve İstihdamı Artırıcı Altyapılar Geliştirilmeli

 • Teknolojideki gelişmeler doğrultusunda tüm dallarda ileriye yönelik yazılımcı gereksinimimizi önceden belirleyecek, ileride ihtiyaç duyulacak tüm dallara yönelik yetkin ve nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik yazılım akademileri, enstitüleri gibi yapılar oluşturulmalıdır.

* Yazılım konusunda bilinçlendirmeye genç yaşlarda önem verilmelidir.

* Üniversitelerdeki yazılım mühendisliği eğitimi, ilköğretim ve liselerdeki teknoloji öğrenme ve geliştirmeye yönelik, eğiticilerin, öğreticilerin, akademisyenlerin eğitim müfredatları, dijital teknolojileri geliştirecek nitelikli yazılımcılar yetiştirmeye yönelik yenilenmeli.

 • Meslek liselerinin yapısı teknolojik alanlarda nitelikli işgücü ihtiyacına cevap verebilir hale getirilmelidir.
 • Nitelikli yazılımcı işgücü istihdamının korunması ve artırılmasına yönelik kamu kurumlarınca sağlanan destek kriterleri (personel sayısı, personele sağlanan haklara ilişkin limitler) yazılım sektörümüze özel revize edilmelidir.
 • Staj süreleri, yöntemi teknolojik alanda nitelikli işgücü oluşturmaya destek verecek şekilde, reel sektörle ve üniversitelerle işbirliği yaparak düzenlenmelidir.
 • Kamu kurumları BT ve Yazılım Ekipleri’nin eğitimine de önem ve öncelik verilmelidir.
 • Yazılım sektöründeki küçük, büyük firmaların gelişim ve büyümelerini sürdürebilmeleri için nitelikli işgücünü uzun süre istihdam etmesi ve koruması gerekmektedir. Bir yandan da yarı kamu statüsündeki yazılım üreticisi kurumların da nitelikli işgücü ihtiyacı bulunmaktadır. Bu tür kuruluşların yazılım sektör firmalarından nitelikli işgücü transferlerine yönelik özel sektörü koruyucu bir dizi önlemler alınmalı, düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Yurtdışındaki beyin gücüyle işbirliği ve sinerji oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Bakanlıklar ve bağlı kamu kurumları, ülkemiz milli güvenlik menfaatleri ve stratejik alanları dışında kalan alanlarda yazılım sektörünün gelişimini, pazardaki büyümesini engelleyici, sektörümüzle rekabet edici nitelikteki yazılım üretimlerini özel sektöre devretmeli ve teşvik etmelidir.

İnternet ve Bulut Bilişim Altyapılarımız Güçlendirilmeli, Veri Merkezleri Desteklenmeli

 • Yüksek hızlı fiber internet altyapıları tüm ülke geneline yayılmalı ve erişim hızları artırılmalıdır.
 • Yerli veri merkezleri ve yer sağlayıcılara yönelik teşvik ve destek mekanizmaları düzenlenmeli, ayrıca veri sağlayıcı, veri barındırma yapıları da oluşturulmalıdır.
 • 5G teknolojilerine yönelik yazılım üretimleri ve kümelenmeleri teşvik edilmeli, gerekli imtiyazlar, destekler öncelikle sağlanmalıdır.
 • Veri Merkezleri hizmet ve altyapı maliyetleri Türkiye’de pahalı oldukça yabancı firmalarla rekabet edilememekte, yurtdışına döviz çıkışı engellenememekte ve KOBİ’lerin dijital dönüşümünü de geciktirmektedir.
 • Birçok kuruluş yurtdışındaki veri merkezlerinden hizmet almaktadır. Türkiye’deki veri merkezlerinin internet, elektrik, altyapı, işletme, personel ve telekom maliyetlerini aşağı çekmek için ilgili idarelerce (elektrik, su, SGK, Türk Telekom ve KDV vb.) özel muafiyetler, indirimler uygulanmalıdır.

Şirketlerimiz dijitalleşme fırsatını kaçırmamalı ve dijitalleşmede Yerli Yazılım Firmalarımızı Tercih Edilmeli

Özel sektör, ihracatçı şirketlerimiz, kobilerimiz iç pazar ve dış pazarlarda rekabet gücünü artırmak için dijitalleşmeyle gelen fırsatları iyi değerlendirmeliler. Hizmetlerini daha hızlı ve yönetilebilir yapı ile bütünleşik entegre bir ortamda sunabilme, yönetebilme, karar destek süreçlerini hızlandırma ve dünyaya açılmak için bulut bilişim ortamına taşınmalı ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlarını artırmalılar. Yurtiçi ve dışı hedeflerine kısa sürede ulaşmaları için de dijitalleşme sürecinde yerli yazılım firmaları ile birlikte çalışmalarını tavsiye ediyoruz.

Yerli ve Milli Yazılım Üretimi Desteklenmeli, Kullanıcı Teşvik Sistemi Geliştirilmeli

 • Tüm sektörlerde dijital dönüşüm ve gelişimde, sanayi 4.0 ve teknolojik alanlarda, üniversiteler ve kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan yazılım alımlarında, yazılım sektörünün ve de yerli yazılım üreticilerinin tercih edilmesine yönelik kullanıcı teşvik ve destek alt sistemleri geliştirilmeli, vergilerde de ek avantajlar sağlanmalıdır.
 • Kamu referans sistemi geliştirilerek başarısı kanıtlanmış yerli yazılımların devlet kurumları tarafından desteklenmesi sağlanmalıdır.
 • Kamu alımlarında yerli yazılımlar da ürün (lisans) kapsamında satın alınabilmelidir.
 • Yerli, ‘Milli Yazılım’ın ülke içi kullanımında, ‘Kamu Yazılım’ alımlarında, Kamu İhale Kanunu ve diğer kurumların satınalma mevzuatlarında bir an önce iyileştirmeler yapılmalıdır.
 • Yazılım üreticisi lisans ve mülkiyet haklarının korunması için gerekli altyapılar geliştirilmeli, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Yerli ve milli yazılımların, üretimi ve kalite standartlarının yükseltilmesi için ‘Ulusal Standartlarımız’ geliştirilmeli, çeşitlendirilmeli, yurtdışında aranan standartlara yönelik geçerliliği sağlanmalıdır.
 • Bilişim suçları, dolandırıcılık konularını engellemeye yönelik ülke genelinde seferber olunarak farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Türkiye Yazılım Endüstrisi Güçlendirilmeli, Büyütülmeli

 • Türkiye yazılım endüstrisi çeşitlendirilerek güçlendirilmeli, yeni alanlar desteklenmeli, ihracatı artırıcı yenilikçi yöntemler geliştirilmelidir.

* Yazılım endüstrisi büyüklüğünü, şirketlerin deneyim ve birikimlerini, geliştirdiği ürün ve hizmetleri, yazılımcı istihdam verilerini ortaya çıkaracak ‘Yazılım Endüstrisi Envanter’ projesini hayata geçirmeli. NACE kodları, yetkinlikleri, faaliyetleri çerçevesinde sınıflandırılması ve Ar-Ge, üretim, alım süreçlerinde bu sınıflandırmanın da referans alınmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

 • Hizmetlerle bütünleşik ürünleştirme, beraberinde satışı teşvik edilmeli.
 • SaaS/IaaS/PaaS modellerine uygun geliştirmeler desteklenmeli.
 • Gömülü yazılımlara yönelik yazılım sektörümüzle işbirlikleri geliştirilmeli, gömülü yazılımlar da yazılım ihracat verisi olarak yer almalıdır.
 • Yazılım sektörünün diğer sektörlerle daha etkin işbirlikleri ve iş birliktelikleri desteklenmeli, bu tür oluşumların artmasına çalışılmalıdır.
 • Yazılım sektörü için uzaktan çalışma, iş yaşamanın çalışma biçimlerinden biri haline getirilmeli, Teknoparklar dışında yazılım geliştiricilere uzaktan çalışmaya yönelik altyapılar geliştirilmeli, denetim mekanizmaları oluşturulmalı, uzaktan çalışma ile ar-ge ve üretim desteklenmelidir.
 • Serbest Bölgeler, teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde %60 uzaktan çalışma imkânı süresiz olarak uzatılmalı
 • Oyun yazılımlarına yönelik üretim, yatırım stratejileri gözden geçirilmeli, ihracat odaklı yenilenmelidir.
 • Yazılım projelerinin sorunsuz tamamlanmasına yönelik sürekli iyileştirilen dinamik alım politikası oluşturulmalı, yazılım geliştirme öncesinde gereksinim analizi, kapsam tanımlama için paydaş analizi, saha analizi çalışmaları yapılmasına yönelik stratejiler ve politikalar hayata geçirilmelidir.
 • Yurtdışı kaynaklı yazılım firmalarıyla ilişkiler, işbirlikleri, yerli yazılım sektörümüzün gelişimine, bilgi, deneyim transferine yönelik ortaklık yapıları ve yatırım imkanları üzerinde çalışmalıdır.

Yazılım Sektörü Teşvikler, Destekler ve Ar-Ge Politikaları Yenilenmeli

 • Ar-Ge faaliyetleri gelecek 30-50 yıllık teknolojilere dönük daha nitelikli hale getirilmeli, Yapay zeka üzerine ar-ge ye ağırlık verilmeli, uluslararası patent sayılarının artırılması hedeflenmelidir.
 • 6G üzerine geleceğe dönük Ar-Ge çalışmaları yapılmalı ve desteklenmelidir.
 • Yazılım girişimcileri ve geliştiricilerine yönelik finans kaynakları (ön finansman, yatırım sermayesi vb.) üzerine yenilikçi yapılar geliştirilmelidir.
 • Ar-Ge merkezleri için sağlanan kazanç istisnası ve personel istisnası teknoparklardaki düzeye getirilmelidir.
 • Yerinde Ar-Ge merkezi uygulaması Ar-Ge personeli sayısı limiti 5’e indirilmelidir.
 • Yazılım ürün ve hizmet ihracatı yapan firmalara ön ödemeli finansal destekler ve teşvikler sağlanmalıdır.
 • Teknoparklarda uzaktan çalışarak gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları, gerekli dokümantasyon desteği ile kanıtlanarak, uzaktan çalışma destekleri devam ettirilmeli
 • Ürün ve hizmet olarak yurtdışı pazarlama ve satış faaliyetlerine daha nitelikli destekler (yarı kamu ortak satış platformu, yurtdışı temsilciliklerle ilişkiler, yurtdışı projelere teşvik/hibe/kredi desteği) sağlanmalıdır.
 • Yazılım hizmet ihracatçılarına sağlanan tüm destek mekanizmalarının yazılımın ürün olarak ihraç edilmesinde de kullanılması yönünde revize edilmelidir.
 • Yurtdışında büyümek, rekabette güçlenmek için yerli ve/veya yabancı firma satın alımlarında öncelikle yerli sermaye desteklenmelidir.
 • Turquality ve marka desteğinin mal ihracatından farklı olarak yazılım ürün, hizmetlerinin özel kültür ve deneyim gerektirmesi nedeniyle; değerlendirme kriterlerinin sektör özelinde yeniden hazırlanması, soru setinin yenilenmesi, denetçilerin sektörde uzmanlaşmış olması gibi gerekliliklerin oluşması sebebiyle tebliğ, sektör ihtiyaçlarına göre yenilenmelidir.
 • ‘Türkiye Açık Kaynak Yazılım Politikaları’ ve yürütülen çalışmalar desteklenmeli, bu yönde üretimlere, gerekli açık kaynak destek, servis, danışmanlık altyapılarına yatırımlar yapılmalıdır.
 • E-ticaret alanındaki girişimlerin arttırılması, alışverişlerde internetin, e-ticaretin kullanımı teşvik edilmeli, yaygınlaştırılmasında yerli yazılımlar desteklenmelidir.
 • Turquality ve marka desteği uygulaması yazılım sektörü ihtiyaçlarına göre yenilenmeli, değerlendirme kriterleri yazılım sektörü özelinde yeniden hazırlanmalı, marka desteği değerlendirme soru seti yenilenmeli, denetçiler yazılım bilişim alanında sektörde uzmanlaşmış olmalıdır.
 • Uluslararası yazılım firmalarıyla işbirliği, ortak yatırım imkanlarının geliştirilmesi, yurtdışı yazılımlara entegre olmaya yönelik yazılımların geliştirilmesi desteklenmelidir.
 • Siber güvenlik alanında daha fazla uzmanlaşmaya yönelik stratejik planlar yapılmalı, bu alana yatırımlar artırılmalı, nitelikli işgücü yetiştirilmesi çabalarına hız verilmelidir.
 • Kadınların yazılıma ilgisinin artırılması, Ar-Ge ve yazılım geliştirme süreçlerinde liderlik yapmaları yönünde teşvik ve destekler uygulamaya alınmalıdır.”

Ertan BARUT

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Bşk.

ertan.barut@tobb.org.tr

ertanbarut@globalnet.com.tr

+90 532 426 12 66

TOBB Türkiye Sektör Meclisleri Hakkında

18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 57’nci maddesine dayanılarak hazırlanan 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” uyarınca TOBB şemsiyesi altında Türkiye Sektör Meclisleri oluşturulmuştur.

2021 itibariyle sayısı 64’e yükselen Meclisler, ekonomik sektörlerin tüm boyutlarıyla mercek altına alınacağı, sektörel yol haritalarının çizileceği ve düzenleyici etki analizlerinin işletilmesi de dahil olmak üzere Avrupa Birliği ile müzakere sürecine önemli katkılar sağlayabilecek yapılar olarak tasarlanmışlardır.

Gerek kapsadığı sektörlerin çeşitliliği ve gerekse amaç ve niteliği bakımından sektörlerimize ve ekonomimize büyük faydalar sağlama potansiyeli taşıyan Meclisler, sektörlerde ortak görüşlerin oluşturulmasına ve özel sektör ile yetkili merciler arasında bir temas noktası olarak kamu-özel sektör işbirliği ve ortaklığının geliştirilmesine imkan sağlamaktadır.

Türkiye Sektör Meclisleri, sektörün tüm ilgilileri taraflarını bünyesine alan entegre yapısıyla, yerel olduğu kadar uluslararası nitelik taşıyan sektörel bir bakış açısıyla ve bugünün yanında geleceği kuşatan strateji ve vizyonuyla, dünyadaki benzer örneklerinden daha kapsamlı hizmetler sunmaya yönelmiş bir yapı; sektörlere ve ekonomiye büyük faydalar sağlama potansiyeli taşıyan önemli oluşumlardır.

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

İstanbul İstif Makinaları Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

DOMAIN FIRSATLARI ! Satılık ya da Kiralık Alan Adları

İş İlanı : CRM Yazılım Destek, Eğitim Uzmanları

Low-code / No-code Uygulama Geliştirme Nedir?

idefix Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Dijital Çağda İş Süreçlerinin Dönüşümü: Temel Teknolojiler ve Araçlar

.tr Uzantılı Alan Adı Başvuruları

Ankara E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı

Sigorta Acentelerine Özel Kurumsal E-Posta, Web Sitesi Hizmetleri

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.